Tiêu điểm

  • Chiết Áp Đơn WTH118 22K OHM 2W
  • Tính năng sản phẩm: - Biến trở được ứng dụng thực tiễn rất nhiều trong mạch điện tử cần thay đổi giá trị…
  • Biến Áp Đối Xứng 15V 3A
  • Tính năng sản phẩm: Biến áp là thiết bị để biến đổi điện áp xoay chiều, cấu tạo bao gồm…
  • Đầu Nối 16MM Ra 8MM
  • Tính năng sản phẩm: PKK697 Đầu Nối 16mm Ra 8mm  hay răng ngoài 16/8 nối đầu ra của lọc, đầu…
  • Domino HB9500 4 Chân
  • Tính năng sản phẩm: Domino HB9500 4 Chân hay connecter, cầu đấu 4p được dùng để: - Kết cuối, nối…