Tiêu điểm

  • IC So Sánh LM324
  • Mô tả chi tiết     Tải về datasheet LM324     Thông số kĩ thuật: Model :14 chân Điện áp cung cấp:…
  • Triac BTA41 600B
  • Thông số kỹ thuật: - Datasheets: BT(A,B)4x - Product Photos: TOP3 Pkg - Triac Type: Standard - Voltage - Off…
  • IC Ổn Áp L7915CV
  • Mô tả chi tiết Tải về datasheet L7915       Thông số kỹ thuật:           Điện áp đầu vào cực đại: -35V…
  • Transistor Công Suất TIP42C
  • Mô tả chi tiết Tải về datasheet TIP42C Thông số kỹ thuật: Điện áp cực đại:  UC = -100V Dòng cực…
  • Transistor 2SA1013
  • Mô tả chi tiết Tải về datasheet 2SA1013 Thông số kỹ thuật: Model: PNP – TO92 Điện áp cực đại: …