Thế giới quan là gì? Nguồn gốc của thế giới quan

Thế giới quan là gì? Nguồn gốc của thế giới quan

Thế Giới Quan là gì?

Thế giới quan (hay còn gọi là triết học) là một tập hợp các quan điểm, quan niệm và lý thuyết về cuộc sống, thế giới, và tất cả các khía cạnh của thực tại. Đây là cách mà con người hiểu và giải thích thế giới xung quanh mình thông qua các khía cạnh như tồn tại, hiện thực, giá trị, ý nghĩa, tri thức, đạo đức, và hướng đi của cuộc sống. Thế giới quan đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành quan điểm cá nhân và tạo nên nền tảng cho các lĩnh vực như triết học, tôn giáo, khoa học, nghệ thuật và văn hóa.

Nguồn Gốc của Thế Giới Quan:

Nguồn gốc của thế giới quan có xuất phát từ nhu cầu con người tìm hiểu và giải thích thế giới xung quanh họ. Khi con người đối mặt với những vấn đề khó khăn như nguồn gốc cuộc sống, ý nghĩa của tồn tại, và cách thức tương tác với môi trường và xã hội, họ đã phải đặt ra các câu hỏi về sự tồn tại và ý nghĩa.

Triết Học Cổ Đại: Triết học cổ đại từng đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành các thế giới quan cổ điển. Các triết gia như Socrates, Plato và Aristotle đã đề xuất các lý thuyết về tồn tại, tri thức, đạo đức và vị trí của con người trong vũ trụ.

Tôn Giáo và Thần Thoại: Tôn giáo và thần thoại cũng có vai trò lớn trong việc hình thành các thế giới quan. Các tôn giáo truyền thống thường đề cập đến nguồn gốc của cuộc sống, ý nghĩa của tồn tại và cách thức tương tác với thế giới siêu nhiên.

Khoa Học và Thực Nghiệm: Khi khoa học phát triển, người ta bắt đầu xem xét thế giới dựa trên quan sát và thực nghiệm. Thế giới quan khoa học dựa vào việc nghiên cứu và phân tích thực tế bằng phương pháp khoa học để tìm hiểu cơ cấu của vũ trụ.

Hiện Đại Hóa và Tự Do Tư Duy: Trong thời kỳ hiện đại, phong trào của sự tự do tư duy đã góp phần tạo ra sự đa dạng và khác biệt trong các thế giới quan. Triết học, khoa học, tôn giáo, văn hóa và nghệ thuật đều có các quan điểm đa dạng về thế giới và cuộc sống.

Tóm Lại: Nguồn gốc của thế giới quan bắt nguồn từ nhu cầu con người tìm hiểu và giải thích thế giới xung quanh mình. Qua sự phát triển của triết học, tôn giáo, khoa học và sự tự do tư duy, các quan điểm và lý thuyết về thế giới đã được hình thành và phát triển theo thời gian. Thế giới quan đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành quan điểm cá nhân và định hình cuộc sống của con người.

Bước chân vào cánh cửa ĐH một trong những môn học cơ bản mà phần đông sinh viên trường nào cũng cần học là Những nguyên tắc của chủ nghĩa cách mạng Mác – Lênin .

Trong môn học có rất nhiều vấn đề khác nhau được đưa ra để sinh viên nghiên cứu và học tập. Thế giới quan là một các vấn đề quan trọng. Nhiều bạn đọc quan tâm và chưa hiểu vấn đề Thế giới quan là gì? Hãy cùng chúng tôi nghiên cứu giải đáp vấn đề trên.

Thế giới quan là gì?

Theo giáo trình Triết học Mác – Lenin đưa ra định nghĩa như sau :

Thế giới quan là toàn bộ những quan niệm của con người về thế giới, về bản thân con người, về cuộc sống và vị trí của con người trong thế giới đó. Trong thế giới quan có sự hoà nhập giữa tri thức và niềm tin. Tri thức là cơ sở trực tiếp cho sự hình thành thế giới quan, song nó chỉ gia nhập thế giới quan khi nó đã trở thành niềm tin định hướng cho hoạt động của con người.

Bạn đang đọc: Thế giới quan là gì?

Nguồn gốc của thế giới quan

Thế giới quan sinh ra từ chính đời sống của con người. Có thể thất toàn bộ hoạt động giải trí của con người đều bị chi phối bởi một thế giới quan nhất định. Những yếu tố chính cấu thành nên thế giới quan đó là tri thức, lý trí, niềm tin và tình cảm. Chúng link với nhau thành một thể thống nhất và chi phối đến cả nhận thức lẫn hành vi thực tiễn của con người .

Phân loại thế giới quan

Cũng theo giáo trình Mác- Lênin đưa ra giải đáp Thế giới quan là gì và cách phân loại thế giới quan thì nếu xét theo quá trình phát triển thì có thể chia thế giới quan thành ba loại hình cơ bản: Thế giới quan huyền thoại, thế giới quan tôn giáo và thế giới quan triết học.

Thế giới quan lịch sử một thời là phương pháp cảm nhận thế giới của người nguyên thủy. ở thời kỳ này, những yếu tố tri thức và xúc cảm, lý trí và tín ngưỡng, hiện thực và tưởng tượng, cái thật và cái ảo, cái thần và cái người, v.v. của con người hòa quyện vào nhau bộc lộ ý niệm về thế giới .
Trong thế giới quan tôn giáo, niềm tin tôn giáo đóng vai trò đa phần ; tín ngưỡng cao hơn lý trí, cái ảo ép chế cái thực, cái thần tiêu biểu vượt trội cái người .

Thế giới quan triết học ra đời trong điều kiện trình độ tư duy và thực tiễn của con người có bước phát triển cao hơn so với thế giới quan huyền thoại và tôn giáo. Điều đó làm cho tính tích cực của tư duy con người có bước chuyển về chất. Thế giới quan triết học được xây dựng dựa trên hệ thống lý luận, khái niệm, phạm trù, quy luật.  Không đơn giản chỉ là nói lên quan điểm của con người về thế giới, thế giới quan triết học còn nỗ lực tìm các giải thích, chứng minh tính đúng đắn của các quan điểm đó bằng lý luận, logic.

Vai trò của thể giới quan

Có thể thấy thế giới quan đóng vai trò đặc biệt quan trọng quan trọng trong đời sống của con người và xã hội loài người .
Thế giới quan đóng vai trò khuynh hướng so với hàng loạt đời sống của con người, từ thực tiễn cho đến hoạt động giải trí nhận thức thế giới cũng như tự nhận thức bản thân, xác lập lý tưởng, hệ giá lối sống cũng như nếp sống của mình .
Sống trong thế giới loài người, con người cần phải nhận thức thế giới và nhận thức bản thân mình. Trong mối link chung giữa thế giới và con người đã giúp tất cả chúng ta tạo nên những khuynh hướng về lý tưởng sống trải qua những tiềm năng và khuynh hướng chiêu thức hoạt động giải trí đơn cử .
Bên cạnh đó thế giới quan là tác nhân xu thế cho quy trình con người liên tục nhận thức thế giới. Có thể ví thế giới quan như một “ thấu kính ”, qua đó con người nhìn nhận thế giới xung quanh cũng như tự xem xét chính bản thân mình để xác lập cho mình mục tiêu, ý nghĩa đời sống và lựa chọn phương pháp hoạt động giải trí đạt được mục tiêu, ý nghĩa đó. Như vậy thế giới quan đúng đắn là tiền đề để xác lập nhân sinh quan tích cực và trình độ tăng trưởng của thế giới quan là tiêu chuẩn quan trọng về sự trưởng thành của mỗi cá thể cũng như của mỗi hội đồng xã hội nhất định .

Hạt nhân của thế giới quan là gì ?

Triết học là hạt nhân lý luận của thế giới quan. Triết học diễn tả quan niệm của con người dưới dạng hệ thống các phạm trù, quy luật đóng vai trò như những bậc thang trong quá trình nhận thức thế giới. Với ý nghĩa như vậy, triết học được coi như trình độ tự giác trong quá trình hình thành và phát triển của thế giới quan.

Nếu thế giới quan được hình thành từ hàng loạt tri thức và kinh nghiệm tay nghề sống của con người ; trong đó tri thức của những khoa học cụ thể là cơ sở trực tiếp cho sự hình thành những ý niệm nhất định về từng mặt, từng bộ phận của thế giới, thì triết học, với phương pháp tư duy đặc trưng đã tạo nên mạng lưới hệ thống lý luận gồm có những ý niệm chung nhất về thế giới với tư cách là một chỉnh thể. Như vậy, triết học giữ vai trò xu thế cho quy trình củng cố và tăng trưởng thế giới quan của mỗi cá thể, mỗi hội đồng trong lịch sử dân tộc .

Với những thông tin trên đây, chúng tôi tin rằng Quý khách hàng đã phần nào nắm được nội dung Thế giới quan là gì. Xã hội ngày càng phát triển càng cho thấy tầm quan trọng của vai trò thế giới quan, giúp hình thành nhân cách con người một cách toàn diện.

Trong trường hợp Quý khách hàng có bất kể vướng mắc gì về bài viết cũng như yếu tố có tương quan, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và tương hỗ thực thi .

Source: https://thevesta.vn
Category: Thế Giới