Các hướng trong Tiếng Anh (direction of English) – https://thevesta.vn

Bạn có biết hướng đông bắc hay tây nam trong Tiếng Anh là gì không?. Trong bài viết này tôi sẽ chỉ cho các bạn các hướng trong Tiếng Anh. Có lẽ đây là một kiến thức cơ bản nhưng đôi khi mọi người vẫn gặp bối rối. Cũng chưa có một bài viết nào hoàn chỉnh về các hướng. Do đó chúng tôi hi vọng sẽ giúp ích cho bạn
1. Chia sẻ nhỏ về hướng trong Tiếng Anh
-Bốn hướng chính có lẽ mọi người đều biết đó là: Bắc (north),Đông (east), Nam(south) và Tây (west)
+ North/nɔːθ/: Hướng bắc
Ví dụ: North America ( Bắc Mỹ); north American (người bắc Mỹ); North Korea ( Bắc Hàn), North Koren (Người Bắc Hàn), North Viet (Bắc Việt).
My house is/lies to the north of Hanoi
+ South/saʊθ/: Hướng nam
Ví dụ: south Africa, south Korea ( Nam Hàn)
We spent our holiday in the south of France ( Chúng tôi sử dụng kỳ nghỉ ở miền Nam nước Pháp).
+ East/iːst/: hướng Đông
Ví dụ: East coast ( Biển đông), Easter day ( ngày phục sinh), easter egg ( trứng phục sinh)
Which way is east? (Con đường phía đông?)
Accordinh to map, the village lies about ten kilometes to the east of here.
+ West/west/: Hướng Tây
The Sun rises in the east and sets in the west ( Mặt trời mọc phía Đông và lặn ở phía Tây).
-Khi muốn tạo hướng kết hợp hai hướng ta kết hợp từ 4 hướng trên ghép lại. Cụ thể:
+Đông bắc: northeastNortheast /ˌnɔːθˈiːst/: Hướng đông bắc
The direction that is between north and east ( Hướng nằm giữa hướng đông và hướng bắc).
Newcastle is one of the largest in the Northeast ( Newcastle là thành phố lớn nhất ở vùng Đông Bắc).+Đông nam:southeast /ˌsaʊθˈiːst/
We live in the southeast of the city ( Chúng tôi sống ở Đông Nam thành phố).
+Tây nam: southwest/ˌsaʊθˈwest/
We live in the southeast of Hanoi (Chúng tôi sống ở Tây nam của Hà Nội
+Tây bắc: northwest/ˌnɔːθˈwest/

2. Sử dụng cẩu cần trục với hướng
Không biết bạn có bối rối khi sử dụng cẩu không?, còn hồi đầu tôi khá lúng túng. Vì nghe mấy ông anh cứ bảo đi lên, đi xuống. Mà cẩu của chỗ tôi chỉ có ghi N, S, E và W. Còn Up ( lên) và Down (xuống) thì không vấn đề gì. Tôi là người không giỏi phương hướng, thú thực lúc ấy chẳng biết hướng đông, Tây, nam, bắc là gì. Thế là cứ nhớ N là đi về nhà chỉ huy, S là sa nhà chỉ huy…và cứ thế. Nhưng cũng nhờ học Tiếng Anh mà tôi hiểu ah N là north tức hướng Bắc do đó cái nhà chỉ huy là hướng Bắc. Còn south là hướng Nam như vậy cái cửa xưởng là hướng Nam. Còn East là hướng Đông lên cái chỗ tập kết hàng là hướng đông. Và chỗ cái máy là hướng Tây vì west là hướng Tây. Thực sự từ đó tôi mới định hình được mấy cái hướng. Ngoài ra thực sự tôi thấy việc học Tiếng Anh sẽ làm chúng ta thông minh hơn. Hi vọng các bạn sẽ chăm chỉ học Tiếng Anh, để khẳng định bản thân mình, góp ích cho cộng đông.Ngoài ra bạn hoàn toàn có thể biết thêm từ như map ( map ), compass ( la bàn ), to read a compass ( đọc la bàn ), compass needle ( kim la bàn ) Không biết bạn có hoảng sợ khi sử dụng cẩu không ?, còn hồi đầu tôi khá lúng túng. Vì nghe mấy ông anh cứ bảo đi lên, đi xuống. Mà cẩu của chỗ tôi chỉ có ghi N, S, E và W. Còn Up ( lên ) và Down ( xuống ) thì không yếu tố gì. Tôi là người không giỏi phương hướng, thú thực lúc ấy chẳng biết hướng đông, Tây, nam, bắc là gì. Thế là cứ nhớ N là đi về nhà chỉ huy, S là sa nhà chỉ huy … và cứ thế. Nhưng cũng nhờ học Tiếng Anh mà tôi hiểu ah N là north tức hướng Bắc do đó cái nhà chỉ huy là hướng Bắc. Còn south là hướng Nam như vậy cái cửa xưởng là hướng Nam. Còn East là hướng Đông lên cái chỗ tập trung hàng là hướng đông. Và chỗ cái máy là hướng Tây vì west là hướng Tây. Thực sự từ đó tôi mới định hình được mấy cái hướng. Ngoài ra thực sự tôi thấy việc học Tiếng Anh sẽ làm tất cả chúng ta mưu trí hơn. Hi vọng những bạn sẽ chịu khó học Tiếng Anh, để khẳng định chắc chắn bản thân mình, góp ích cho cộng đông .

Source: https://thevesta.vn
Category: Phong Thủy