Sơ đồ mạch điện điều khiển kim phun Chức năng của ECU trong việc điều khiển kim – Tài liệu text

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (749.91 KB, 85 trang )

Thì Q sẽ được tính bởi cơng thức

3.4.2.2. Sơ đồ mạch điện điều khiển kim phun

Kim phun được xem là cơ cấu chấp hành và được ECU động cơ trực tiếp điều khiển. Sau khi nhận các tín hiệu đầu vào ECU sẻ tính tốn lượng nhiên liệu cần thiết
cho động cơ và điều khiển lưu lượng nhiên liệu phun vào động cơ bằng cách điều khiển thời gian mở kim phun. Có hai phương pháp điều khiển kim phun: Phương pháp
điều khiển bằng dòng điện và phương pháp điều khiển bằng điện áp. Hiện nay, hầu hết các xe trên thị trường đều sử dụng phương pháp điều khiển bằng điện áp. Hình 3.19 thể
hiện mạch điện điều khiển kim phun nhiên liệu trên động cơ theo phương pháp điều khiển bằng điện áp.
Hình 3.32: Mạch điện điều khiển kim phun theo phương pháp điện áp
Khi kim phun điều khiển bằng điện áp thì xung kim phun có dạng như hình 4.47 với t là thời gian nhất kim thời gian phun nhiên liệu.
GVHD: Phạm Quốc Thái Trang: 51 SVTH: Lê Anh Nhật – Lớp 02C4

=
T
d q
Q τ
τ
No.10 No.20
E01 E02
Kim phun Engine ECU
Tr Điện trở phụ
Công tắc máy
V 80
70 60
50 40
30 20
10 -10
-20
-15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30
ms
X=980mV, =66.17V,x
=65.19V
Hình 3.33 : Dạng xung của kim phun

3.4.2.3. Chức năng của ECU trong việc điều khiển kim phun

• Điều khiển thời gian phun nhiên liệu:
Thời gian phun nhiên liệu thực tế được xác định bởi hai đại lượng: –
t
b
: Thời gian phun cơ bản dựa chủ yếu vào lượng khí nạp và tốc độ động cơ.
– t
c
: Thời gian điều chỉnh dựa vào các cảm biến còn lại t
c
+ t
b
=t
i
– Tuy nhiên, trong quá trình khởi động động cơ thời gian phun
nhiên liệu được xác định theo cách khác, bởi vì lượng khí nạp khơng ổn định.
Hình 3.34: Điều khiển thời gian phun nhiên liệu
GVHD: Phạm Quốc Thái Trang: 52 SVTH: Lê Anh Nhật – Lớp 02C4
TW Cắt nhiên liệu
Làm giàu khi tăng tốc lúc hâm nóng
Làm giàu khởi động
Làm giàu sau khởi động Làm giàu khi hâm nóng
Làm giàu lúc tải lớn t
c
t
b
t
i
Kim phun NE
TA Điện áp
Cảm biến lưu lượng
gió IDL
ST
PSW
Lượng nhiên liệu phun vào một xy lanh:
d mc
m
F A
R m
=
Với
d
F A
là tỷ lệ hòa khí mong muốn.
mc
R
khối lượng khơng khí đi vào mỗi xylanh Thời gian mởi kim phun căn bản sẽ phụ thuộc vào lưu lượng của kim phun
inj
R
:
Nếu bộ điều áp pressure regulator được sử dụng,
inj
R
sẽ gần như là một hằng số nhờ sự chênh lệch áp suất nên trên ống dẫn xăng đến đầu kim phun và đuôi kim phun áp
suất trên đường ống nạp không đổi. Trên một số xe không suer dụng điều áp, bản đồ sư phụ thuộc của lưu lượng kim phun vào áp suất tuyệt đối trên đường ống nạp phải
được ghi vào EPROM. Như vậy, để xác định thời gian phun cơ bản, EPROM trong ECU dùng với cảm
biến MAP, ngồi giá trị
v
η
còn phải nhớ các biểu thức để tính tốn dựa trên các cảm biến đã nêu. Sau 2 vòng quay của trục khuỷu động cơ, ECU sẽ lặp lại các
phép tính nêu trên. •
Điều khiển kim phun khi khởi động Trong quá trình khởi động, rất khó xác định chính xác lượng khí nạp vào do có sự
thay đổi lớn về tốc độ động cơ. Vì lí do này, ECU lấy từ trong bộ nhớ thời gian phun cơ bản cho phù hợp với nhiệt độ động cơ khơng tính đến lượng khí nạp vào. Sau đó
cộng them thời gian hiệu chỉnh theo nhiệt độ khí nạp và điện áp ắc qui để tạo ra thời gian phun thực tế t
i
.
GVHD: Phạm Quốc Thái Trang: 53 SVTH: Lê Anh Nhật – Lớp 02C4
t
c1
t
c2
t
c1
t
b
t
b
t
b
Lượng phun cơ bản theo nhiệt độ nước
Lượng phun hiệu chỉnh theo nhiệt độ khí nạp
Lượng phun hiệu chỉnh theo điện áp accu
inj fc
b
R m
t =
Hình 3.35: Điều khiển kim phun khi khởi động
• Điều khiển sau khởi động:
Sau thời gian khởi động động cơ, ECU sẽ xác định thời gian phu bằng cách:
accu c
b i
t t
t t
+ +
=
Trong đó
c
t
chịu ảnh hưởng bởi: Nhiệt độ nước làm mát, nhiệt độ khí nạp, cảm biến bướm ga.
b
t
: Chịu ảnh hưởng bởi tín hiệu lưu lượng gió và tốc độ của động cơ. •
Thời gian phun cơ bản: Loại D-jetronic dùng MAP sensor.
Thời gian phun cơ bản được xác định bởi áp suất đường ống nạp và tốc độ động cơ. Bộ nhớ bên trong của ECU chứa dữ liệu về thời gian phun cơ bản khác nhau.
Loại này dùng cảm biến đo lưu lượng gió ari flow meter: thời gian phun cơ bản được xác định bởi thể tích của lượng khí đi vào và tốc độ động cơ:
e k
b
N G
K t
=
Trong đó:
k
G
: lượng khí nạp,
e
N
: Tốc độ động cơ,
K
: hệ số điều chỉnh.

3.4.2.4. Sự hiệu chỉnh thời gian phun.

Kim phun được xem là cơ cấu chấp hành và được ECU động cơ trực tiếp điều khiển. Sau khi nhận các tín hiệu đầu vào ECU sẻ tính tốn lượng nhiên liệu cần thiếtcho động cơ và điều khiển lưu lượng nhiên liệu phun vào động cơ bằng cách điều khiển thời gian mở kim phun. Có hai phương pháp điều khiển kim phun: Phương phápđiều khiển bằng dòng điện và phương pháp điều khiển bằng điện áp. Hiện nay, hầu hết các xe trên thị trường đều sử dụng phương pháp điều khiển bằng điện áp. Hình 3.19 thểhiện mạch điện điều khiển kim phun nhiên liệu trên động cơ theo phương pháp điều khiển bằng điện áp.Hình 3.32: Mạch điện điều khiển kim phun theo phương pháp điện ápKhi kim phun điều khiển bằng điện áp thì xung kim phun có dạng như hình 4.47 với t là thời gian nhất kim thời gian phun nhiên liệu.GVHD: Phạm Quốc Thái Trang: 51 SVTH: Lê Anh Nhật – Lớp 02C4d qQ τNo.10 No.20E01 E02Kim phun Engine ECUTr Điện trở phụCông tắc máyV 8070 6050 4030 2010 -10-20-15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30msX=980mV, =66.17V,x=65.19VHình 3.33 : Dạng xung của kim phun• Điều khiển thời gian phun nhiên liệu:Thời gian phun nhiên liệu thực tế được xác định bởi hai đại lượng: -: Thời gian phun cơ bản dựa chủ yếu vào lượng khí nạp và tốc độ động cơ.- t: Thời gian điều chỉnh dựa vào các cảm biến còn lại t+ t=t- Tuy nhiên, trong quá trình khởi động động cơ thời gian phunnhiên liệu được xác định theo cách khác, bởi vì lượng khí nạp khơng ổn định.Hình 3.34: Điều khiển thời gian phun nhiên liệuGVHD: Phạm Quốc Thái Trang: 52 SVTH: Lê Anh Nhật – Lớp 02C4TW Cắt nhiên liệuLàm giàu khi tăng tốc lúc hâm nóngLàm giàu khởi độngLàm giàu sau khởi động Làm giàu khi hâm nóngLàm giàu lúc tải lớn tKim phun NETA Điện ápCảm biến lưu lượnggió IDLSTPSWLượng nhiên liệu phun vào một xy lanh:d mcF AR mVớiF Alà tỷ lệ hòa khí mong muốn.mckhối lượng khơng khí đi vào mỗi xylanh Thời gian mởi kim phun căn bản sẽ phụ thuộc vào lưu lượng của kim phuninjNếu bộ điều áp pressure regulator được sử dụng,injsẽ gần như là một hằng số nhờ sự chênh lệch áp suất nên trên ống dẫn xăng đến đầu kim phun và đuôi kim phun ápsuất trên đường ống nạp không đổi. Trên một số xe không suer dụng điều áp, bản đồ sư phụ thuộc của lưu lượng kim phun vào áp suất tuyệt đối trên đường ống nạp phảiđược ghi vào EPROM. Như vậy, để xác định thời gian phun cơ bản, EPROM trong ECU dùng với cảmbiến MAP, ngồi giá trịcòn phải nhớ các biểu thức để tính tốn dựa trên các cảm biến đã nêu. Sau 2 vòng quay của trục khuỷu động cơ, ECU sẽ lặp lại cácphép tính nêu trên. •Điều khiển kim phun khi khởi động Trong quá trình khởi động, rất khó xác định chính xác lượng khí nạp vào do có sựthay đổi lớn về tốc độ động cơ. Vì lí do này, ECU lấy từ trong bộ nhớ thời gian phun cơ bản cho phù hợp với nhiệt độ động cơ khơng tính đến lượng khí nạp vào. Sau đócộng them thời gian hiệu chỉnh theo nhiệt độ khí nạp và điện áp ắc qui để tạo ra thời gian phun thực tế tGVHD: Phạm Quốc Thái Trang: 53 SVTH: Lê Anh Nhật – Lớp 02C4c1c2c1Lượng phun cơ bản theo nhiệt độ nướcLượng phun hiệu chỉnh theo nhiệt độ khí nạpLượng phun hiệu chỉnh theo điện áp accuinj fcR mt =Hình 3.35: Điều khiển kim phun khi khởi động• Điều khiển sau khởi động:Sau thời gian khởi động động cơ, ECU sẽ xác định thời gian phu bằng cách:accu cb it tt t+ +Trong đóchịu ảnh hưởng bởi: Nhiệt độ nước làm mát, nhiệt độ khí nạp, cảm biến bướm ga.: Chịu ảnh hưởng bởi tín hiệu lưu lượng gió và tốc độ của động cơ. •Thời gian phun cơ bản: Loại D-jetronic dùng MAP sensor.Thời gian phun cơ bản được xác định bởi áp suất đường ống nạp và tốc độ động cơ. Bộ nhớ bên trong của ECU chứa dữ liệu về thời gian phun cơ bản khác nhau.Loại này dùng cảm biến đo lưu lượng gió ari flow meter: thời gian phun cơ bản được xác định bởi thể tích của lượng khí đi vào và tốc độ động cơ:e kN GK tTrong đó:: lượng khí nạp,: Tốc độ động cơ,: hệ số điều chỉnh.

Source: https://thevesta.vn
Category: Bản Tin