An Tâm Song Hành – Bảo hiểm Chính Dai-ichi Life Việt Nam – Bảo hiểm Dai-ichi Việt Nam – 336 Nguyễn Trọng Tuyển

SẢN PHẨM CHÍNH – BẢO HIỂM AN TÂM SONG HÀNH

 

Gia đình là nền tảng của niềm hạnh phúc mái ấm gia đình. Cuộc sống chỉ thật sự niềm hạnh phúc và ý nghĩa khi luôn có mái ấm gia đình kề bên. Hãy để yêu thương đong đầy hơn mỗi ngày cho bạn và mái ấm gia đình cùng nhau tận thưởng đời sống thật toàn vẹn bằng một kế hoạch kinh tế tài chính vững vàng cho tương lai .

Với An Tâm Song Hành, Dai-ichi Life Việt Nam tự hào mang đến một giải pháp bảo vệ tài chính tối ưu để giúp bạn chở che vẹn toàn cho tổ ấm thân yêu, chủ động vun đắp tương lai và hạnh phúc lâu dài.

an-tam-song-hanh-01

VIDEO – BẢO HIỂM AN TÂM SONG HÀNH

QUY TẮC VÀ ĐIỀU KHOẢN

BẢO HIỂM LIÊN KẾT CHUNG VỚI SONG HÀNH BẢO VỆ

(Theo công văn số 7425/BTC-QLBH ngày 07/07/2021 của Bộ Tài chính)

I. QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

Dai-ichi Life Nước Ta sẽ chi trả những quyền lợi và nghĩa vụ bảo hiểm theo pháp luật của Quy tắc và Điều khoản này, nếu sự kiện bảo hiểm xảy ra trong thời hạn Hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực thực thi hiện hành .

1.1       Quyền lợi Hưởng lãi từ kết quả đầu tư của Quỹ Liên kết chung

Tài khoản hợp đồng được hình thành từ những khoản tiền mà Bên mua bảo hiểm đóng vào theo sơ đồ dưới đây :

Khoản tiền Bên mua bảo hiểm đóng

Phí bảo hiểm cơ bản

 • Là khoản tiền cần phải đóng theo định kỳ của Hợp đồng bảo hiểm .
 • Được phân chia vào Tài khoản hợp đồng sau khi trừ Phí banđầu.

Phí bảo hiểm đóng thêm

 • Là khoản tiền hoàn toàn có thể đóng thêm để ngày càng tăng tích góp cho Hợpđồng bảo hiểm.
 • Được phân chia vào Tài khoản hợp đồng sau khi trừ Phí banđầu.

Tài khoản hợp đồng

 • Hưởng lãi từ Quỹ link chung hàng tháng

( – ) Thanh toán Khoản khấu trừ hàng tháng ( Phí bảo hiểm rủi ro đáng tiếc và Phí quản trị hợp đồng )
( – ) Khấu trừ những khoản rút tiền và phí rút tiền khi có nhu yếu rút tiền từ Tài khoản hợp đồng
( + ) Nhận thêm những quyền lợi và nghĩa vụ thưởng của Hợp đồng bảo hiểm .
Tài khoản hợp đồng sẽ được hưởng lãi suất vay góp vốn đầu tư tính theo ngày. Khoản lãi này sẽ được tự động hóa cộng vào Tài khoản hợp đồng tại những Ngày kỷ niệm tháng hợp đồng .
Lãi suất góp vốn đầu tư là mức lãi suất vay thu được từ việc Dai-ichi Life Việt Nam sử dụng nguồn vốn của Quỹ link chung để góp vốn đầu tư, sau khi trừ Phí quản trị quỹ. Dai-ichi Life Nước Ta sẽ nhìn nhận triển vọng góp vốn đầu tư của quỹ địa thế căn cứ vào tình hình hoạt động giải trí góp vốn đầu tư để dự báo tỷ suất lợi nhuận trong thời hạn sắp tới sau khi khấu trừ ngân sách tương quan đến hoạt động giải trí góp vốn đầu tư của quỹ. Lãi suất góp vốn đầu tư được công bố theo định kỳ hàng tháng trên trang thông tin điện tử của Dai-ichi Life Nước Ta ( www.dai-ichi-life.com.vn ) và trong mọi trường hợp không thấp hơn lãi suất vay góp vốn đầu tư cam kết như sau :

Năm hợp đồng Lãi suất góp vốn đầu tư cam kết
1 3,00 %
2 đến 10 2,00 %
11 đến 15 1,00 %
16 đến 25 0,50 %
Từ 26 trở đi 0,25 %

Sau khi kết thúc mỗi năm kinh tế tài chính :

 • Nếu hoạt động giải trí góp vốn đầu tư của Quỹ Liên kết chung đạt hiệu quả tốt hơn dự kiến, tức là lãi suất vay góp vốn đầu tư đã được công bố thấp hơn tác dụng trong thực tiễn, Dai-ichi Life Nước Ta sẽ chi trả phần lãi chênh lệch trong năm kinh tế tài chính tiếp theo .
 • Nếu hoạt động giải trí góp vốn đầu tư của Quỹ Liên kết chung đạt tác dụng thấp hơn dự kiến, tức là lãi suất vay góp vốn đầu tư đã được công bố cao hơn tác dụng thực tiễn, Dai-ichi Life Nước Ta sẽ giữ nguyên Giá trị thông tin tài khoản hợp đồng theo mức lãi suất vay công bố đã vận dụng .

1.2       Quyền lợi Đáo hạn hợp đồng

Quyền lợi Đáo hạn hợp đồng là hàng loạt giá trị Tài khoản hợp đồng tại thời gian kết thúc ngày liền trước Ngày đáo hạn hợp đồng nếu Hợp đồng bảo hiểm vẫn còn hiệu lực hiện hành đến hết ngày liền trước Ngày đáo hạn hợp đồng .

1.3       Quyền lợi Thưởng Duy trì hợp đồng

Vào Ngày kỷ niệm năm hợp đồng thứ 04, và ( những ) Ngày kỷ niệm năm hợp đồng liền sau khi kết thúc mỗi 02 Năm hợp đồng sau đó, Dai-ichi Life Nước Ta sẽ cộng vào Tài khoản hợp đồng một khoản thưởng tương tự 2 % giá trị Tài khoản hợp đồng trung bình của 24 tháng liền kề trước Ngày kỷ niệm năm hợp đồng xét thưởng, với điều kiện kèm theo :

 • Phí bảo hiểm cơ bản của những Năm hợp đồng trước đó được đóng rất đầy đủ ; và
 • Hợp đồng bảo hiểm chưa từng rút tiền từ Tài khoản hợp đồng hoặc chưa từng Tạm ứng từ Giá trị hoàn trả trong thời hạn 24 tháng liền kề trước Ngày kỷ niệm năm hợp đồng xét thưởng .

1.4       Quyền lợi Thưởng Gắn bó dài lâu

Vào Ngày kỷ niệm năm hợp đồng thứ 10 và 20, Dai-ichi Life Nước Ta sẽ cộng vào Tài khoản hợp đồng một khoản thưởng tương tự 10 % giá trị Tài khoản hợp đồng trung bình của 120 tháng liền kề trước trước Ngày kỷ niệm năm hợp đồng xét thưởng, với điều kiện kèm theo :

 • Phí bảo hiểm cơ bản của những Năm hợp đồng trước đó được đóng không thiếu ; và
 • Hợp đồng bảo hiểm chưa từng rút tiền từ Tài khoản hợp đồng hoặc chưa từng Tạm ứng từ Giá trị hoàn trả trong thời hạn 120 tháng liền kề trước Ngày kỷ niệm năm hợp đồng xét thưởng .

1.5       Quyền lợi Bảo hiểm Tử vong hoặc Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn

Nếu Người được bảo hiểm bị Thương tật hàng loạt và vĩnh viễn trước khi đạt tuổi 66 hoặc tử trận, Dai-ichi Life Nước Ta sẽ chi trả :

 • Đối với Quyền lợi bảo hiểm cơ bản : Giá trị lớn hơn giữa 100 % Số tiền bảo hiểm và giá trị Tài khoản hợp đồng tại thời gian Người được bảo hiểm tử trận hoặc bị Thương tật hàng loạt và vĩnh viễn ;
 • Đối với Quyền lợi bảo hiểm nâng cao : 100 % Số tiền bảo hiểm cộng với giá trị Tài khoản hợp đồng tại thời gian Người được bảo hiểm tử trận hoặc bị Thương tật hàng loạt và vĩnh viễn .

Việc xác nhận Thương tật hàng loạt và vĩnh viễn của Người được bảo hiểm phải được triển khai trước khi người này đạt tuổi 66 .
Trong trường hợp Người được bảo hiểm tử trận hoặc bị Thương tật hàng loạt và vĩnh viễn trước khi tròn 03 tuổi, thay vì chi trả như trên, Dai-ichi Life Nước Ta sẽ chi trả :

 • Đối với Quyền lợi bảo hiểm cơ bản : Giá trị nào lớn hơn giữa ( i ) tỷ suất % của Số tiền bảo hiểm tương ứng theo tuổi dựa trên Bảng tỷ suất % Số tiền bảo hiểm chi trả dưới đây và ( ii ) giá trị Tài khoản hợp đồng tại thời gian Người được bảo hiểm tử trận hoặc bị Thương tật hàng loạt và vĩnh viễn ;
 • Đối với Quyền lợi bảo hiểm nâng cao : Tỷ lệ % của Số tiền bảo hiểm tương ứng theo tuổi dựa trên Bảng tỷ suất % Số tiền bảo hiểm chi trả dưới đây cộng với giá trị Tài khoản hợp đồng tại thời gian Người được bảo hiểm tử trận hoặc bị Thương tật hàng loạt và vĩnh viễn .

Bảng tỷ suất % Số tiền bảo hiểm chi trả tương ứng theo tuổi :

Tuổi tại thời gian Người được bảo hiểm tử trận hoặc bị Thương tật hàng loạt và vĩnh viễn Quyền lợi bảo hiểm được chi trả ( % của Số tiền bảo hiểm )
0 25 %
1 50 %
2 75 %

1.6       Quyền lợi Bảo hiểm Tử vong do Tai nạn với lựa chọn Song hành bảo vệ

Trong thời gian Hợp đồng bảo hiểm đang có hiệu lực, Bên mua bảo hiểm được quyền tham gia lựa chọn Song hành bảo vệ bằng cách chỉ định một Người được song hành bảo vệ. Theo đó, bên cạnh Người được bảo hiểm, Dai-ichi Life Việt Nam sẽ bảo vệ thêm Người được song hành bảo vệ với Quyền lợi Tử vong do Tai nạn, mà không tăng Phí bảo hiểm cơ bản và Phí bảo hiểm rủi ro.

Người được song hành bảo vệ phải được Dai-ichi Life Việt Nam chấp thuận đồng ý bảo hiểm trước ngày xảy ra Tai nạn dẫn đến tử trận của Người được song hành bảo vệ và trong thời hạn Hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực thực thi hiện hành. Trong mọi trường hợp, Người được song hành bảo vệ chỉ được bảo vệ với Quyền lợi Bảo hiểm Tử vong do Tai nạn theo lao lý tại Điều 1.6. này .
Với Quyền lợi Bảo hiểm Tử vong do Tai nạn, trước khi Người được bảo hiểm đạt tuổi 66 ,
Dai-ichi Life Nước Ta sẽ chi trả 01 trong 02 mức quyền hạn dưới đây :

 • 20 % Số tiền bảo hiểm, tối đa là 01 ( một ) tỷ đồng, nếu Người được bảo hiểm hoặc Người được song hành bảo vệ tử trận do Tai nạn trước khi người này đạt tuổi 66 ; hoặc
 • 50 % Số tiền bảo hiểm, tối đa là 2,5 ( hai phẩy năm ) tỷ đồng, nếu Người được bảo hiểm hoặc Người được song hành bảo vệ tử trận do Tai nạn đặc biệt quan trọng trước khi người này đạt tuổi 66 .

Trong mọi trường hợp và trong suốt Thời hạn bảo hiểm, quyền hạn này chỉ phát sinh một lần duy nhất cho một sự kiện bảo hiểm mặc dầu sự kiện bảo hiểm xảy ra so với Người được bảo hiểm và / hoặc Người được song hành bảo vệ. Nếu có nhiều sự kiện bảo hiểm xảy ra cùng một lúc, Dai-ichi Life Nước Ta sẽ chi trả duy nhất cho sự kiện bảo hiểm nào có mức quyền hạn cao nhất. Trong trường hợp Dai-ichi Life Nước Ta đã đồng ý chấp thuận chi trả quyền lợi và nghĩa vụ này cho Người được song hành bảo vệ, Hợp đồng bảo hiểm vẫn liên tục hiệu lực thực thi hiện hành theo lao lý hợp đồng .

1.7       Quyền lợi Chu toàn hậu sự

Ngay khi Người nhận quyền hạn bảo hiểm nộp nhu yếu xử lý Quyền lợi Bảo hiểm Tử vong, Dai-ichi Life Nước Ta sẽ ứng trước 10 % Quyền lợi Bảo hiểm Tử vong thực trả của sản phẩm này nhưng không vượt quá 30 triệu đồng tính trên mỗi Người được bảo hiểm của sản phẩm chính cho tổng thể Hợp đồng bảo hiểm ; nếu thỏa những điều kiện kèm theo sau :

 • Sự kiện tử trận xảy ra trong thời hạn Hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực thực thi hiện hành và sau 01 năm kể từ ( i ) Ngày hiệu lực thực thi hiện hành hợp đồng hoặc ( ii ) ngày Dai-ichi Life Việt Nam đồng ý chấp thuận Phục hồi hiệu lực hiện hành hợp đồng gần nhất, tùy ngày nào xảy ra sau ; và
 • Nguyên nhân tử vong ghi trên giấy chứng tử của Người được bảo hiểm không nằm trong những trường hợp loại trừ bảo hiểm pháp luật tại Điều 2.3 .

Quyền lợi Chu toàn hậu sự sẽ không bị tính phí hoặc lãi .
Khi quyền lợi và nghĩa vụ Chu toàn hậu sự đã được chi trả, Dai-ichi Life Nước Ta sẽ khấu trừ số tiền này vào số tiền thực trả sau khi có quyết định hành động chính thức về xử lý nhu yếu bồi thường Quyền lợi Bảo hiểm Tử vong của sản phẩm này .
Trong trường hợp số tiền thực trả theo quyết định hành động xử lý Quyền lợi Bảo hiểm Tử vong hoặc khước từ thanh toán giao dịch Quyền lợi Bảo hiểm Tử vong của sản phẩm này của Dai-ichi Life Nước Ta nhỏ hơn quyền lợi và nghĩa vụ Chu toàn hậu sự, Dai-ichi Life Nước Ta sẽ không tịch thu khoản chênh lệch giữa hai quyền hạn này .

1.8       Quyền lợi Đảm bảo tăng Số tiền bảo hiểm

Bên mua bảo hiểm được một lần yêu cầu tăng Số tiền bảo hiểm cho sản phẩm này mà không cần trải qua thẩm định sức khỏe khi một trong các sự kiện đặc biệt sau xảy ra:

 • Người được bảo hiểm kết hôn ; hoặc
 • Người được bảo hiểm sinh con ; hoặc
 • Con của Người được bảo hiểm khởi đầu vào học cấp 1, cấp 2, cấp 3, Cao đẳng hoặc Đại học. Thời điểm và cụ thể vận dụng quyền lợi và nghĩa vụ này :
 • Bên mua bảo hiểm nộp nhu yếu trong vòng 90 ngày kể từ ngày phát sinh một trong những sự kiện nói trên .
 • Số tiền bảo hiểm tăng thêm tối đa 50 % Số tiền bảo hiểm tại thời gian tham gia Hợp đồng bảo hiểm và không vượt quá 500 triệu đồng .
 • Tại thời gian nộp nhu yếu : Người được bảo hiểm chưa đạt 50 tuổi và chưa có bất kể nhu yếu xử lý quyền lợi và nghĩa vụ bảo hiểm nào với Dai-ichi Life Nước Ta .
 • Việc tăng Số tiền bảo hiểm sẽ có hiệu lực hiện hành vào Ngày kỷ niệm tháng hợp đồng tiếp theo ngay sau ngày nhu yếu biến hóa Số tiền bảo hiểm được Dai-ichi Life Việt Nam đồng ý chấp thuận. Phí bảo hiểm rủi ro đáng tiếc, Phí bảo hiểm cơ bản và những điều kiện kèm theo khác có tương quan của Hợp đồng bảo hiểm sẽ được kiểm soát và điều chỉnh tương ứng .

II. CÁC QUY ĐỊNH CẦN LƯU Ý KHI THAM GIA BẢO HIỂM

2.1     Thời hạn bảo hiểm

Thời hạn bảo hiểm từ 11 năm đến 100 năm tính từ Ngày hiệu lực hiện hành hợp đồng của sản phẩm này. Thời hạn bảo hiểm được lao lý đơn cử trong Chứng nhận bảo hiểm hoặc những xác nhận sửa đổi, bổ trợ ( nếu có ) .

2.2     Thời gian xem xét

Bên mua bảo hiểm có quyền phủ nhận không tham gia bảo hiểm, hoặc nhu yếu đổi khác, chỉnh sửa Hợp đồng bảo hiểm trong vòng 21 ngày kể từ ngày Bên mua bảo hiểm nhận được Hợp đồng bảo hiểm với điều kiện kèm theo là chưa xảy ra sự kiện bảo hiểm hoặc chưa có nhu yếu xử lý quyền lợi và nghĩa vụ bảo hiểm nào. Trường hợp Bên mua bảo hiểm khước từ không tham gia bảo hiểm, Dai-ichi Life Nước Ta sẽ hoàn trả phí bảo hiểm mà Bên mua bảo hiểm đã đóng, không tính lãi, sau khi khấu trừ ngân sách khám, xét nghiệm y khoa ( nếu có ) .

2.3     Các trường hợp loại trừ bảo hiểm

 1. Loại trừ bảo hiểm với Quyền lợi Bảo hiểm Tử vong : Dai-ichi Life Nước Ta sẽ không chi trả quyền hạn bảo hiểm Tử vong nếu sự kiện tử trận xảy ra do bất kể nguyên do nào sau đây :
 • Hành động tự tử trong vòng 02 năm kể từ Ngày hiệu lực hiện hành hợp đồng hoặc ngày Phục hồi hiệu lực thực thi hiện hành hợp đồng gần nhất ( nếu có ), tùy ngày nào đến sau ;
 • Hành vi cố ý của Bên mua bảo hiểm và / hoặc Người thụ hưởng so với Người được bảo hiểm. Trong trường hợp một hoặc 1 số ít người thụ hưởng có hành vi cố ý, Dai-ichi Life Nước Ta chỉ trả tiền bảo hiểm cho những người thụ hưởng khác tương ứng với phần thuộc về những người thụ hưởng này ;
 • Hành vi phạm tội hoặc cố ý tham gia vào ( những ) hành vi phạm tội, hành vi vi phạm pháp lý hoặc chống lại việc bắt giữ của cơ quan có thẩm quyền của Người được bảo hiểm ;
 • Bị thi hành án tử hình ;
 • Nhiễm HIV / Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải AIDS, những bệnh có tương quan đến HIV / AIDS hay do vi rút gây bệnh AIDS, ngoại trừ trường hợp nhiễm HIV trong khi đang thực thi trách nhiệm tại nơi thao tác như thể một nhân viên cấp dưới y tế hoặc công an, công an ;
 • Sử dụng ma túy hoặc sử dụng trái phép những chất gây nghiện / dược chất gây nghiện theo hạng mục chất gây nghiện / dược chất gây nghiện được lao lý bởi pháp lý ViệtNam;
 • ( những ) Trường hợp loại trừ có điều kiện kèm theo theo thỏa thuận hợp tác giữa Dai-ichi Life Nước Ta và Bên mua bảo hiểm, nếu có .

Trường hợp tử trận thuộc lao lý loại trừ nói trên, Dai-ichi Life Nước Ta sẽ trả giá trị nào lớn hơn giữa :

 • Giá trị hoàn trả ( nếu có ) ; và
 • Tổng phí bảo hiểm đã đóng của sản phẩm này ( không có lãi ), trừ đi Khoản nợ .

Bảo hiểm Liên kết chung với Song hành bảo vệ Trang 5/20

 1. Loại trừ bảo hiểm với Quyền lợi Bảo hiểm Tử vong do Tai nạn : Dai-ichi Life Nước Ta sẽ không chi trả Quyền lợi Bảo hiểm Tử vong do Tai nạn nếu sự kiện tử trận do Tai nạn xảy ra thuộc loại trừ tại mục a. của Điều 2.3 này hoặc do một trong những nguyên do sau đây :
 • Hành động tự tử ;
 • Sử dụng rượu bia vượt quá mức lao lý của pháp lý, sử dụng thuốc không có chỉ định của bác sĩ hoặc sử dụng thuốc quá liều so với chỉ định của bác sĩ hay bất kỳ biến chứng nào phát sinh do những nguyên do này
 • Nhiễm bức xạ hoặc nhiễm phóng xạ ;
 • Tham gia vào những môn thể thao nguy hại, kể cả với tư cách là vận động viên chuyên nghiệp, ví dụ như : lặn có bình dưỡng khí, nhảy bungee, nhảy dù trên không, leo núi, đua ngựa hay đua trên những phương tiện đi lại có bánh xe, … ;
 • Lên, xuống, quản lý và vận hành, ship hàng, hoặc đang được chở trên những thiết bị hoặc phương tiện đi lại luân chuyển hàng không trừ trường hợp khi Người được bảo hiểm, với tư cách là một hành khách, đi trên những chuyến bay thương mại với những lịch trình liên tục trên những tuyến đường đã được xác lập .
 1. Loại trừ bảo hiểm với Quyền lợi Bảo hiểm Thương tật hàng loạt và vĩnh viễn : Dai-ichi Life Nước Ta sẽ không chi trả quyền lợi và nghĩa vụ bảo hiểm Thương tật hàng loạt và vĩnh viễn nếu sự kiện Thương tật hàng loạt và vĩnh viễn xảy ra thuộc loại trừ tại mục a. của Điều 2.3 này hoặc do một trong những nguyên do sau đây :
 • Tình trạng thương tật hoặc bệnh tật dẫn đến Thương tật hàng loạt và vĩnh viễn xảy ra trước Ngày hiệu lực thực thi hiện hành hợp đồng hoặc ngày Phục hồi hiệu lực thực thi hiện hành hợp đồng bảo hiểm gần nhất ( nếu có ) ;
 • Tham gia vào những môn thể thao nguy khốn, kể cả với tư cách là vận động viên chuyên nghiệp, ví dụ như : lặn có bình dưỡng khí, nhảy bungee, nhảy dù trên không, leo núi, đua ngựa hay đua trên những phương tiện đi lại có bánh xe, …

Trường hợp Thương tật hàng loạt và vĩnh viễn thuộc lao lý loại trừ nói trên, Bên mua bảo hiểm hoàn toàn có thể chọn 01 trong 02 cách sau :

 • Tiếp tục duy trì hợp đồng. Khi đó, những quyền lợi và nghĩa vụ bảo hiểm khác không thuộc khoanh vùng phạm vi loại trừ tương ứng sẽ vẫn được xử lý theo pháp luật của Hợp đồng bảo hiểm ; hoặc
 • Chấm dứt hiệu lực thực thi hiện hành hợp đồng. Khi đó, Dai-ichi Life Nước Ta sẽ trả giá trị nào lớn hơn giữa :
 • Giá trị hoàn trả ( nếu có ) ; và
 • Tổng phí bảo hiểm đã đóng ( không có lãi ), trừ đi những khoản sau ( nếu có ) : ngân sách xét nghiệm y khoa, Phí bảo hiểm rủi ro đáng tiếc của ( những ) sản phẩm hỗ trợ và Khoản nợ .

2.4     Các trường hợp chấm dứt hiệu lực Hợp đồng bảo hiểm

 • Bên mua bảo hiểm nhu yếu chấm hết hiệu lực thực thi hiện hành Hợp đồng bảo hiểm trước thời hạn ; khi đó, Ngày chấm hết hiệu lực hiện hành Hợp đồng bảo hiểm là ngày Dai-ichi Life Nước Ta xác nhận bằng văn bản. Dai-ichi Life Nước Ta sẽ chi trả Giá trị hoàn trả, nếu có, cho Bên mua bảo hiểm .
 • Hợp đồng bảo hiểm bị mất hiệu lực thực thi hiện hành quá 24 tháng từ ngày hợp đồng bị mất hiệu theo lao lý tại Điều 5.2 ; khi đó, Dai-ichi Life Nước Ta sẽ chi trả Giá trị hoàn trả, nếu có, cho Bên mua bảo hiểm ;
 • Người được bảo hiểm của sản phẩm này tử trận ;
 • Quyền lợi bảo hiểm Thương tật hàng loạt và vĩnh viễn được Dai-ichi Life Việt Nam đồng ý chi trả ;
 • Ngày đáo hạn hợp đồng ;
 • Do những nguyên do khác được lao lý đơn cử tại những Điều hoặc Khoản khác trong Hợp đồng bảo hiểm này ;
 • Các trường hợp khác theo lao lý của pháp lý .

III. GIẢI QUYẾT QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

3.1     Thời hạn yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm

Người nhận quyền hạn bảo hiểm cần phải nộp hồ sơ nhu yếu xử lý quyền hạn bảo hiểm trong vòng 12 tháng kể từ ngày xảy ra sự kiện tử trận hoặc Thương tật hàng loạt và vĩnh viễn .

3.2    Hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm

 • Yêu cầu xử lý quyền lợi và nghĩa vụ bảo hiểm đã điền thông tin khá đầy đủ và đúng mực .
 • Giấy tờ chứng tỏ sự kiện :
 • Chứng nhận hoặc xác nhận về tỷ suất Thương tật của Hội Đồng Giám Định Y Khoa cấp tỉnh, thành phố thường trực TW hoặc tổ chức triển khai y tế hợp pháp ở quốc tế được Dai-ichi Life Việt Nam chấp thuận đồng ý ( trong trường hợp Thương tật hàng loạt và vĩnh viễn ) ;
 • Các vật chứng y tế được Bác sĩ khám, chẩn đoán hoặc điều trị gồm có bệnh án nằm viện, những khám nghiệm y tế tương thích ( được triển khai theo nhu yếu của Bác sĩ ), những dẫn chứng về lâm sàng, khám nghiệm hình ảnh, tác dụng giải phẫu và những xét nghiệm để chứng tỏ sự kiện bảo hiểm ;
 • Trích lục khai tử so với sự kiện tử trận ;
 • Trong trường hợp nhu yếu xử lý Quyền lợi bảo hiểm Tử vong do Tai nạn, người nhu yếu xử lý quyền hạn bảo hiểm phải nộp thêm cho Dai-ichi Life Nước Ta một trong những sách vở sau đây : ( i ) Giấy báo tử ; hoặc ( ii ) Kết luận giám định pháp y ; hoặc ( iii )

Văn bản xác nhận của Cơ quan Công an có thẩm quyền. Theo đó, sách vở này được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền theo đúng pháp luật của pháp lý và có cơ sở pháp lý để chứng tỏ nguyên do tử trận. Trường hợp sách vở mà người nhu yếu xử lý quyền hạn bảo hiểm cung ứng không chứng tỏ được nguyên do tử trận của Người được bảo hiểm hoặc Người được song hành bảo vệ thì Dai-ichi Life Nước Ta có quyền phủ nhận chi trả quyền lợi và nghĩa vụ bảo hiểm .

 • Trong mọi trường hợp, nếu người nhận quyền hạn bảo hiểm không cung ứng được sách vở hợp lệ theo pháp luật pháp lý để chứng tỏ sự kiện, Dai-ichi Life Nước Ta có quyền khước từ chi trả quyền hạn bảo hiểm .
 • Thực hiện hợp pháp hóa lãnh sự những sách vở, chứng từ của quốc tế để được công nhận và sử dụng tại Nước Ta trong trường hợp Dai-ichi Life Nước Ta nhu yếu. Nếu sách vở, chứng từ cần phải nộp có ngôn từ khác với tiếng Việt thì người nhu yếu xử lý quyền hạn bảo hiểm phải dịch thuật và xác nhận những chứng từ nhu yếu bồi thường và gửi về cho Dai-ichi Life Nước Ta. Chi tiêu cho việc hợp pháp hóa lãnh sự, xác nhận, dịch thuật những sách vở, chứng từ này sẽ do người nhu yếu xử lý quyền hạn bảo hiểm chịu nghĩa vụ và trách nhiệm giao dịch thanh toán .
 • Bằng chứng về quyền thụ hưởng quyền hạn bảo hiểm như di chúc hoặc sách vở xác nhận hợp pháp khác, và sách vở nhân thân của người có quyền thụ hưởng quyền hạn bảo hiểm .

3.3     Người nhận quyền lợi bảo hiểm

 • Đối với những quyền hạn bảo hiểm phát sinh khi Người được bảo hiểm tử trận : Dai-ichi Life Nước Ta sẽ chi trả theo thứ tự ưu tiên như sau :
 • ( Những ) Người thụ hưởng. Trường hợp một Người thụ hưởng chết trước Người được bảo hiểm, những Người thụ hưởng còn lại sẽ có quyền so với hàng loạt Hợp đồng bảo hiểm theo tỷ suất thụ hưởng tương ứng của những Người thụ hưởng này ;
 • Bên mua bảo hiểm ;
 • ( Những ) Người thừa kế hợp pháp của Bên mua bảo hiểm .
 • Đối với những quyền hạn bảo hiểm phát sinh khi Người được bảo hiểm còn sống : ngoại trừ trường hợp có thỏa thuận hợp tác khác giữa Dai-ichi Life Nước Ta và Bên mua bảo hiểm, Dai-ichi Life Nước Ta sẽ chi trả theo thứ tự ưu tiên như sau :
 • Bên mua bảo hiểm. Trường hợp Bên mua bảo hiểm chết trước Người được bảo hiểm, Dai-ichi Life Nước Ta sẽ chi trả cho Bên mua bảo hiểm mới theo lao lý tại Điều 6.6 ;
 • ( Những ) Người thừa kế hợp pháp của Bên mua bảo hiểm .

3.4     Thời hạn chi trả quyền lợi bảo hiểm

Kể từ ngày Dai-ichi Life Nước Ta nhận được hồ sơ vừa đủ và hợp lệ, Dai-ichi Life Nước Ta sẽ chi trả quyền lợi và nghĩa vụ bảo hiểm trong vòng 05 ngày thao tác so với quyền hạn Đáo hạn hợp đồng và trong vòng 30 ngày so với quyền lợi và nghĩa vụ khác .
Nếu việc trì hoãn chi trả là do lỗi của Dai-ichi Life Nước Ta, Dai-ichi Life Nước Ta sẽ trả lãi trên số tiền và thời hạn chậm trả theo mức lãi suất vay mà Dai-ichi Life Nước Ta đang vận dụng cho những khoản tạm ứng từ Giá trị hoàn trả .

IV. MỘT SỐ QUYỀN CỦA BÊN MUA BẢO HIỂM

4.1 Đóng phí bảo hiểm đóng thêm

Bên mua bảo hiểm hoàn toàn có thể đóng Phí bảo hiểm đóng thêm theo Nguyên tắc phân chia phí bảo hiểm tại Điều 5.1. Phí bảo hiểm đóng thêm được phân chia vào giá trị Tài khoản hợp đồng sau khi khấu trừ Phí khởi đầu .
Trong mỗi Năm hợp đồng, Phí bảo hiểm đóng thêm sẽ không làm tăng Số tiền bảo hiểm và không được vượt quá 05 lần mức Phí bảo hiểm cơ bản hoặc mức tối đa theo pháp luật của pháp lý hiện hành .

4.2    Rút tiền từ giá trị Tài khoản hợp đồng

Trong thời hạn Hợp đồng bảo hiểm còn hiệu lực thực thi hiện hành vào bất kể khi nào sau Năm hợp đồng tiên phong, Bên mua bảo hiểm hoàn toàn có thể nhu yếu rút một phần từ giá trị Tài khoản hợp đồng .

 • Số tiền rút tối đa : Trong mọi trường hợp, số dư giá trị Tài khoản hợp đồng sau khi rút và trừ những Khoản nợ ( nếu có ), phải bằng hoặc lớn hơn 03 lần Khoản khấu trừ hàng tháng .
 • Phí rút một phần giá trị Tài khoản hợp đồng : được phát sinh khi có nhu yếu rút tiền từ giá trị Tài khoản hợp đồng, và được lao lý tại tại Phụ lục 2 .
 • Sau khi rút tiền : Đối với Quyền lợi bảo hiểm cơ bản, nếu giá trị Tài khoản hợp đồng nhỏ hơn Số tiền bảo hiểm thì Số tiền bảo hiểm sẽ được kiểm soát và điều chỉnh giảm tương ứng. Khi đó ,

Dai-ichi Life Nước Ta sẽ thông tin cho Bên mua bảo hiểm Số tiền bảo hiểm mới .

4.3    Tạm ứng từ Giá trị hoàn lại

Nếu Hợp đồng bảo hiểm đã có Giá trị hoàn trả, Bên mua bảo hiểm hoàn toàn có thể tạm ứng từ Giá trị hoàn trả .

 • Số tiền tạm ứng tối đa : 80 % Giá trị hoàn trả của Hợp đồng bảo hiểm tại thời gian nhu yếu tạm ứng .
 • Phí tạm ứng : là số tiền phát sinh từ những khoản tạm ứng tích góp, và được vận dụng theo mức lãi suất vay update trên trang thông tin điện tử của Dai-ichi Life Nước Ta .
 • Sau khi tạm ứng :
 • Dai-ichi Life Nước Ta sẽ khấu trừ tổng số tiền tạm ứng và Phí tạm ứng từ bất kể khoản tiền nào mà Dai-ichi Life Nước Ta phải trả theo Hợp đồng bảo hiểm này .
 • Nếu tổng số tiền tạm ứng từ Giá trị hoàn trả và Phí tạm ứng và bất kể khoản tiền nào khác mà hợp đồng bảo hiểm còn nợ vượt quá Giá trị hoàn trả, Hợp đồng bảo hiểm sẽ mất hiệu lực hiện hành. Trong trường hợp này, Bên mua bảo hiểm không được nhu yếu Dai-ichi Life Nước Ta trả Giá trị hoàn trả của Hợp đồng bảo hiểm .

4.4     Thay đổi Số tiền bảo hiểm

Trong thời hạn Hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực hiện hành và sau Năm hợp đồng tiên phong, Bên mua bảo hiểm hoàn toàn có thể nhu yếu biến hóa Số tiền bảo hiểm .

 • Sau khi biến hóa, Số tiền bảo hiểm phải nằm trong mức lao lý của Dai-ichi Life Nước Ta tại từng thời gian. Phí bảo hiểm rủi ro đáng tiếc, Phí bảo hiểm cơ bản và những điều kiện kèm theo khác có tương quan của Hợp đồng bảo hiểm sẽ được kiểm soát và điều chỉnh tương ứng .
 • Việc biến hóa Số tiền bảo hiểm sẽ có hiệu lực thực thi hiện hành vào Ngày kỷ niệm tháng hợp đồng tiếp theo ngay sau ngày Dai-ichi Life Việt Nam chấp thuận đồng ý nhu yếu đổi khác Số tiền bảo hiểm .

Khi nhu yếu tăng Số tiền bảo hiểm, Người được bảo hiểm cần phải

 • Đáp ứng rất đầy đủ những điều kiện kèm theo về đánh giá và thẩm định của Dai-ichi Life Nước Ta ( không vận dụng với quyền lợi và nghĩa vụ Đảm bảo tăng Số tiền bảo hiểm ) ; và
 • Không vượt quá 65 tuổi tại thời gian nhu yếu .

4.5    Chuyển đổi Quyền lợi bảo hiểm

Trong thời hạn Hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực hiện hành, việc quy đổi từ Quyền lợi bảo hiểm nâng cao sang Quyền lợi bảo hiểm cơ bản với cùng Số tiền bảo hiểm sẽ được thực thi :

 • tự động hóa vào Ngày kỷ niệm năm hợp đồng ngay sau khi Người được bảo hiểm đạt 70 tuổi ;
 • theo nhu yếu của Bên mua bảo hiểm vào những Ngày kỷ niệm năm hợp đồng .

V. MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ PHÍ BẢO HIỂM

5.1     Quy định chung về phí bảo hiểm

 1. Bên mua bảo hiểm có nghĩa vụ và trách nhiệm đóng phí bảo hiểm rất đầy đủ và đúng hạn để bảo vệ những quyền lợi và nghĩa vụ bảo hiểm, mặc dầu không nhận được thông tin nhắc đóng phí .Thời hạn đóng phí bằng Thời hạn bảo hiểm. Tuy nhiên, sau khi đóng đầy đủ và đúng hạn Phí bảo hiểm cơ bản trong 04 Năm hợp đồng đầu tiên, Bên mua bảo hiểm có thể đóng phí linh hoạt theo tình hình tài chính và nhu cầu bảo hiểm của bản thân với điều kiện giá trị Tài khoản hợp đồng sau khi trừ các Khoản nợ lớn hơn 0.
 2. Nguyên tắc phân chia phí bảo hiểm

Trừ trường hợp thỏa thuận hợp tác khác giữa Dai-ichi Life Nước Ta và Bên mua bảo hiểm, nguyên tắc phân chia phí bảo hiểm như sau :

 1. Bất kỳ khoản tiền nào mà Bên mua bảo hiểm đóng cho Hợp đồng bảo hiểm sẽ được phân chia cho ( những ) khoản Phí bảo hiểm cơ bản định kỳ đến hạn, trừ trường hợp khoản tiền này không đủ đóng cho tròn 01 Phí bảo hiểm cơ bản định kỳ trong 04 Năm hợp đồng tiên phong .
 2. Khoản tiền mà Bên mua bảo hiểm đóng dư ra sau khi đã được phân chia theo mục ( i ) của điểm b này sẽ được xem là Phí dư. Dai-ichi Life Nước Ta sẽ giữ lại hàng loạt hoặc một phần Phí dư để triển khai phân chia theo thứ tự ưu tiên như sau :
 • Đóng cho toàn bộ ( những ) Phí bảo hiểm cơ bản định kỳ còn lại của Năm hợp đồng hiện hành ngay khi đến hạn ;
 • Đóng cho tổng thể ( những ) Phí bảo hiểm cơ bản định kỳ của Năm hợp đồng tiếp theo ngay khi đến hạn, với điều kiện kèm theo rằng Phí dư được đóng trong khoảng chừng thời hạn 15 ngày trước Ngày kỷ niệm năm hợp đồng tiếp theo ;

Phí dư sẽ không phát sinh bất kể khoản lãi nào cho đến khi được phân chia theo lao lý nêu trên. Bên mua bảo hiểm có quyền rút phần Phí dư chưa được phân chia theo lao lý tại điểm b này, mà không làm phát sinh bất kể khoản ngân sách nào tương quan đến việc rút Phí dư .

 • Phần còn lại của Phí dư sau khi giữ lại theo lao lý tại mục ( ii ) của điểm b này ( nếu có ) sẽ được phân chia vào Phí bảo hiểm đóng thêm .
 1. Phần còn lại của Phí dư sau khi giữ lại và phân chia theo lao lý tại mục ( ii ) và mục ( iii ) của điểm b này sẽ được phân chia cho ( những ) Năm hợp đồng tiếp theo theo nguyên tắc phân chia của điểm b này .

5.2    Mất hiệu lực hợp đồng và khôi phục hiệu lực hợp đồng

 1. Trong 04 Năm hợp đồng đầu tiên, nếu Phí bảo hiểm đến hạn vẫn chưa được đóng đầy

  đủ sau 60 ngày tính từ Ngày đến hạn nộp phí, Hợp đồng bảo hiểm sẽ bị mất hiệu lực.

 2. Ngoài ra, trong suốt Thời hạn bảo hiểm, nếu giá trị Tài khoản hợp đồng sau khi trừ những Khoản nợ nhỏ hơn 0, Bên mua bảo hiểm có 60 ngày để đóng phí bảo hiểm nhằm mục đích giúp giá trị Tài khoản hợp đồng sau khi trừ những Khoản nợ lớn hơn 0 .

Sau 60 ngày này, nếu Bên mua bảo hiểm chưa thanh toán giao dịch để giá trị Tài khoản hợp đồng sau khi trừ những Khoản nợ lớn hơn 0, Hợp đồng bảo hiểm sẽ bị mất hiệu lực thực thi hiện hành, trừ trường hợp Hợp đồng bảo hiểm thỏa đủ toàn bộ những điều kiện kèm theo sau :

 • Đang trong 04 Năm hợp đồng tiên phong ; và
 • Phí bảo hiểm cơ bản định kỳ được đóng vừa đủ và đúng hạn ; và
 • Hợp đồng bảo hiểm chưa từng rút tiền từ Tài khoản hợp đồng hoặc tạm ứng từ Giá trị hoàn trả .
 1. Trong thời hạn gia hạn đóng phí 60 ngày theo lao lý tại Khoản a và Khoản b của Điều 5.2 này, Dai-ichi Life Nước Ta sẽ bảo vệ duy trì hiệu lực hiện hành Hợp đồng, đồng thời sẽ không tính lãi so với những khoản phí chưa thanh toán giao dịch. Ngày mà Hợp đồng bảo hiểm bị mất hiệu lực hiện hành theo lao lý tại Khoản a và Khoản b của Điều 5.2 này sẽ là ngày tiên phong của thời hạn 60 ngày ; Bên mua bảo hiểm hoàn toàn có thể nhu yếu Phục hồi hiệu lực hiện hành hợp đồng trong vòng2 năm kể từ ngày Hợp đồng bảo hiểm bị mất hiệu lực, với điều kiện:
 • Hợp đồng bảo hiểm được đóng phí bảo hiểm như sau :
 • Trong 04 Năm hợp đồng tiên phong : những kỳ Phí bảo hiểm cơ bản định kỳ đến hạn và những Khoản nợ ( nếu có ) ;
 • Từ Năm hợp đồng thứ 5 trở đi : tối thiểu là một kỳ Phí bảo hiểm cơ bản quy ra theođịnh kỳ Quý sao cho giá trị Tài khoản hợp đồng lớn hơn 0 sau khi trừ đi các Khoản nợ (nếu có).
 • Bên mua bảo hiểm và Người được bảo hiểm đủ điều kiện kèm theo tham gia theo pháp luật của Quy tắc và Điều khoản sản phẩm .

Yêu cầu Phục hồi sẽ có hiệu lực hiện hành kể từ ngày Dai-ichi Life Nước Ta xác nhận Phục hồi hiệu lực hiện hành .

VI. NHỮNG ĐIỀU KHOẢN CHUNG

6.1     Bảo hiểm tạm thời

Nếu Người được bảo hiểm của sản phẩm bảo hiểm chính tử trận do Tai nạn trong thời hạn bảo hiểm trong thời điểm tạm thời, Dai-ichi Life Nước Ta sẽ chi trả giá trị nào nhỏ hơn của 200.000.000 đồng hoặc ( tổng ) quyền hạn bảo hiểm trường hợp tử vong không do Tai nạn của ( những ) sản phẩm bảo hiểm chính của ( những ) Hồ sơ nhu yếu bảo hiểm mới tại thời gian tham gia bảo hiểm, tính trên mỗi Người được bảo hiểm của sản phẩm chính. Khi đó, Dai-ichi Life Nước Ta sẽ không hoàn trả tổng phí bảo hiểm đã đóng của toàn bộ những Hồ sơ nhu yếu bảo hiểm này .
Trong trường hợp tổng phí bảo hiểm tiên phong đã đóng lớn hơn 200.000.000 đồng hoặc Người được bảo hiểm tử trận thuộc một trong những pháp luật loại trừ bên dưới, Dai-ichi Life Nước Ta sẽ không chi trả Quyền lợi Bảo hiểm trong thời điểm tạm thời, mà sẽ hoàn trả tổng phí bảo hiểm tiên phong đã đóng, không tính lãi .

Thời hạn bảo hiểm tạm thời: bắt đầu từ khi Bên mua bảo hiểm hoàn tất Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm hợp lệ và đóng đủ phí bảo hiểm tạm tính; và kết thúc vào ngày Dai-ichi Life Việt Nam cấp Chứng nhận bảo hiểm hoặc từ chối chấp thuận bảo hiểm hoặc Bên mua bảo hiểm đề nghị hủy bỏ Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm bằng văn bản, tùy ngày nào đến trước.

Loại trừ đối với bảo hiểm tạm thời: Quyền lợi Bảo hiểm tạm thời nêu trên sẽ không được chi trả nếu Người được bảo hiểm tử vong do hậu quả của bất kỳ lý do nào sau đây:

 • Hành động tự tử ; hoặc
 • Hành vi phạm tội của Người được bảo hiểm, Bên mua bảo hiểm hoặc của Người thụ hưởng so với Người được bảo hiểm ; hoặc
 • Người được bảo hiểm chết do bị thi hành án tử hình ; hoặc
 • Sự kiện Tai nạn dẫn đến tử trận của Người được bảo hiểm xảy ra trước khi thời hạn bảo hiểm trong thời điểm tạm thời khởi đầu ; hoặc
 • Sử dụng ma túy hoặc sử dụng trái phép những chất gây nghiện / dược chất gây nghiện theo hạng mục chất gây nghiện / dược chất gây nghiện được lao lý bởi pháp lý Nước Ta .

6.2    Trách nhiệm kê khai, cung cấp và bảo mật thông tin

 1. Trách nhiệm kê khai thông tin trung thực, đầy đủ và chính xác của Bên mua bảo hiểm và/ hoặc Người được bảo hiểm và/ hoặc Người được song hành bảo vệ

Bên mua bảo hiểm và / hoặc Người được bảo hiểm và / hoặc Người được song hành bảo vệ có nghĩa vụ và trách nhiệm kê khai vừa đủ và trung thực toàn bộ những thông tin thiết yếu để Dai-ichi Life Nước Ta nhìn nhận năng lực đồng ý chấp thuận bảo hiểm cho Hợp đồng bảo hiểm này. Việc thẩm định và đánh giá sức khỏe thể chất ( nếu có ) không sửa chữa thay thế cho nghĩa vụ và trách nhiệm kê khai trung thực của Bên mua bảo hiểm và / hoặc Người được bảo hiểm và / hoặc Người được song hành bảo vệ theo lao lý tại Điều này .
Nếu Bên mua bảo hiểm và / hoặc Người được bảo hiểm và / hoặc Người được song hành bảo vệ cố ý kê khai không trung thực những thông tin thiết yếu theo nhu yếu của Dai-ichi Life Nước Ta, theo đó, nếu với thông tin đúng chuẩn thì Dai-ichi Life Nước Ta sẽ không đồng ý chấp thuận bảo hiểm, Dai-ichi Life Nước Ta có quyền đơn phương đình chỉ một phần hoặc hàng loạt Hợp đồng bảo hiểm và thu những Khoản nợ ( nếu có ) ngay sau khi phát hiện ra hành vi vi phạm của Bên mua bảo hiểm và / hoặc Người được bảo hiểm và / hoặc Người được song hành bảo vệ. Khi đó, Dai-ichi Life Nước Ta sẽ chi trả Giá trị hoàn trả ( nếu có ) và không chi trả bất kể quyền lợi và nghĩa vụ bảo hiểm nào .
Trong trường hợp Bên mua bảo hiểm và / hoặc Người được bảo hiểm và / hoặc Người được song hành bảo vệ vi phạm nghĩa vụ và trách nhiệm kê khai thông tin tại Điều này nhưng việc vi phạm này không làm tác động ảnh hưởng tới quyết định hành động đồng ý chấp thuận bảo hiểm hoặc quyết định hành động Phục hồi hiệu lực thực thi hiện hành Hợp đồng bảo hiểm của Dai-ichi Life Nước Ta, Dai-ichi Life Nước Ta vẫn sẽ chi trả quyền lợi và nghĩa vụ bảo hiểm nếu có sự kiện bảo hiểm xảy ra theo Quy tắc và Điều khoản của Hợp đồng bảo hiểm này .
Trong trường hợp Hợp đồng bảo hiểm liên tục duy trì hiệu lực thực thi hiện hành, Dai-ichi Life Nước Ta và Bên mua bảo hiểm hoàn toàn có thể thỏa thuận hợp tác về việc đánh giá và thẩm định sức khỏe thể chất của Người được bảo hiểm, thu thêm khoản phí bảo hiểm hoặc kiểm soát và điều chỉnh Số tiền bảo hiểm giảm tương ứng với mức rủi ro đáng tiếc ( nếu có ) .

 1. Điều khoản cung cấp thông tin theo yêu cầu của Đạo luật thuế đối với các chủ tài khoản nước ngoài (dưới đây gọi tắt là Đạo luật FATCA)

Trong trường hợp Bên mua bảo hiểm và / hoặc Người thụ hưởng thuộc đối tượng người tiêu dùng chịu thuế theo nhu yếu của Đạo luật FATCA, Bên mua bảo hiểm đồng ý chấp thuận và cam kết phân phối không thiếu, đúng chuẩn những thông tin sau đây cho Dai-ichi Life Nước Ta tại thời gian giao kết Hợp đồng bảo hiểm và update đổi khác ( nếu có ) trong suốt thời hạn hiệu lực hiện hành của Hợp đồng bảo hiểm :

 • Số hộ chiếu, thẻ thường trú hoặc sách vở chứng tỏ Bên mua bảo hiểm và / hoặc Người thụ hưởng là công dân Hoa Kỳ hoặc được phép cư trú hợp pháp tại Hoa Kỳ
 • Mã số thuế tại Hoa Kỳ ;
 • Nơi sinh, số điện thoại cảm ứng liên lạc tại Hoa Kỳ ;
 • Địa chỉ liên lạc, địa chỉ hộp thư tại Hoa Kỳ .

Dai-ichi Life Nước Ta được phép cung ứng những thông tin nêu trên và thông tin tương quan đến Hợp đồng bảo hiểm ( số Hợp đồng bảo hiểm, giá trị Tài khoản hợp đồng hoặc Giá trị hoàn trả của Hợp đồng bảo hiểm tính đến thời gian cung ứng thông tin ) cho Cơ quan Quản lý Thuế vụ Hoa Kỳ, tương thích với nghĩa vụ và trách nhiệm của người phải khai báo hoặc nộp thuế tại Hoa Kỳ .

Xác minh các khoản tiền đã đóng

Bên mua bảo hiểm phải phân phối những chứng từ tương quan đến những khoản tiền đã đóng cho Hợp đồng bảo hiểm này nếu có bất kể truy vấn nào của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về nguồn gốc của những khoản giao dịch thanh toán đó .

Miễn truy xét

Ngoại trừ những thông tin quan trọng ảnh hưởng tác động đến quyết định hành động đồng ý bảo hiểm, Dai-ichi Life Nước Ta sẽ không xem xét những nội dung kê khai không đúng mực hoặc bỏ sót sau 2 năm kể từ Ngày hiệu lực thực thi hiện hành hợp đồng hoặc Ngày Phục hồi hiệu lực hiện hành hợp đồng gần nhất so với những Hợp đồng bảo hiểm có nhu yếu Phục hồi hiệu lực hiện hành. Quy định trên sẽ không được vận dụng trong trường hợp Bên mua bảo hiểm đã cố ý kê khai không trung thực những thông tin mà nếu biết được những thông tin đó, Dai-ichi Life Nước Ta sẽ khước từ chấp thuận đồng ý bảo hiểm .

Trách nhiệm cung cấp, giải thích đầy đủ, trung thực và chính xác thông tin cho Bên mua bảo hiểm của Dai-ichi Life Việt Nam

Dai-ichi Life Nước Ta có nghĩa vụ và trách nhiệm phân phối vừa đủ thông tin tương quan đến Hợp đồng bảo hiểm, lý giải những điều kiện kèm theo, lao lý bảo hiểm cho Bên mua bảo hiểm và / hoặc Người được bảo hiểm. Trường hợp Dai-ichi Life Nước Ta cố ý phân phối thông tin sai thực sự nhằm mục đích giao kết hợp đồng thì Bên mua bảo hiểm có quyền đơn phương đình chỉ triển khai Hợp đồng bảo hiểm ; Dai-ichi Life Nước Ta phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho Bên mua bảo hiểm do việc phân phối thông tin sai thực sự .

 1. Trách nhiệm bảo mật thông tin của Dai-ichi Life Việt Nam

Dai-ichi Life Nước Ta không được chuyển giao thông tin cá thể do Bên mua bảo hiểm và / hoặc Người được bảo hiểm phân phối tại Hợp đồng bảo hiểm cho bất kể bên thứ ba nào khác, trừ những trường hợp sau đây :

 • Thu thập, sử dụng, chuyển giao theo nhu yếu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc cho mục tiêu thẩm định và đánh giá, thống kê giám sát phí bảo hiểm, phát hành Hợp đồng bảo hiểm, thu phí bảo hiểm, tái bảo hiểm, trích lập dự trữ nhiệm vụ, xử lý chi trả quyền hạn bảo hiểm, điều tra và nghiên cứu phong cách thiết kế sản phẩm, phòng chống trục lợi bảo hiểm, điều tra và nghiên cứu, nhìn nhận tình hình kinh tế tài chính, năng lực giao dịch thanh toán, mức độ vừa đủ vốn, nhu yếu vốn
 • Các trường hợp khác được Bên mua bảo hiểm và / hoặc Người được bảo hiểm chấp thuận đồng ý bằng văn bản, với điều kiện kèm theo :
 • Bên mua bảo hiểm và / hoặc Người được bảo hiểm phải được thông tin về mụcđích chuyển giao thông tin và được quyền lựa chọn giữa đồng ý hoặc không đồng ý với việc chuyển giao đó; và
 • Việc Bên mua bảo hiểm và / hoặc Người được bảo hiểm khước từ được cho phép chuyển giao thông tin cho bên thứ ba ngoài điểm a thuộc Điều này không được sử dụng làm nguyên do để khước từ giao kết Hợp đồng bảo hiểm .

6.3    Nhầm lẫn khi kê khai tuổi, giới tính

Nếu có nhầm lẫn khi kê khai ngày sinh hoặc giới tính của Người được bảo hiểm : Phí bảo hiểm và / hoặc Số tiền bảo hiểm sẽ được kiểm soát và điều chỉnh tương ứng với tuổi hoặc giới tính đúng .
Nếu theo tuổi hoặc giới tính đúng, Người được bảo hiểm không được Dai-ichi Life Việt Nam đồng ý bảo hiểm : Dai-ichi Life Nước Ta sẽ hủy bỏ Hợp đồng bảo hiểm và hoàn trả giá trị nào lớn hơn của giá trị Tài khoản hợp đồng hoặc tổng Phí bảo hiểm đã đóng, không có lãi cho Bên mua bảo hiểm sau khi trừ đi những ngân sách y khoa .

6.4    Cập nhật thông tin cá nhân

Trường hợp Bên mua bảo hiểm và / hoặc Người được bảo hiểm đổi khác thông tin liên hệ, thông tin cá thể, nghề nghiệp, Bên mua bảo hiểm cần phải thông tin cho Dai-ichi Life Nước Ta .
Bên mua bảo hiểm cần phải thông tin trước cho Dai-ichi Life Nước Ta nếu ( những ) Người được bảo hiểm đi quốc tế từ 3 tháng liên tục trở lên hoặc đã biến hóa nghề nghiệp để Dai-ichi Life Nước Ta đánh giá và thẩm định lại mức độ rủi ro đáng tiếc và có quyết định hành động tương quan đến Hợp đồng bảo hiểm này .

6.5    Bổ sung hoặc thay đổi Người thụ hưởng

Trong thời hạn Hợp đồng bảo hiểm còn hiệu lực thực thi hiện hành, Bên mua bảo hiểm hoàn toàn có thể nhu yếu bổ trợ hoặc biến hóa Người thụ hưởng, với sự đồng ý chấp thuận của Dai-ichi Life Nước Ta .

6.6     Thay đổi Bên mua bảo hiểm

 1. Chuyển nhượng Hợp đồng bảo hiểm

Bên mua bảo hiểm hoàn toàn có thể chuyển nhượng ủy quyền hàng loạt Hợp đồng bảo hiểm cho người khác. Khi đó bên nhận chuyển nhượng ủy quyền sẽ thừa kế hàng loạt quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm so với Hợp đồng bảo hiểm. Tuy nhiên, Người được bảo hiểm của Hợp đồng bảo hiểm sẽ không đổi khác. Một số quan tâm khi triển khai nhu yếu chuyển nhượng ủy quyền Hợp đồng bảo hiểm :

 • Người được bảo hiểm còn sống tại thời gian chuyển nhượng ủy quyền ;
 • Việc chuyển nhượng ủy quyền tương thích với lao lý của pháp lý ;
 • Bên nhận chuyển nhượng ủy quyền phân phối những lao lý của pháp lý tương quan tại thời gian chuyển nhượng ủy quyền .

Dai-ichi Life Nước Ta không chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về tính hợp pháp của việc chuyển nhượng ủy quyền giữa Bên mua bảo hiểm và Bên được chuyển nhượng ủy quyền .

 1. Bên mua bảo hiểm tử vong hoặc chấm dứt hoạt động

Nếu Bên mua bảo hiểm bị tử trận ( trường hợp là cá thể và không phải là Người được bảo hiểm ) hoặc chấm hết hoạt động giải trí ( trường hợp Bên mua bảo hiểm là tổ chức triển khai ) : Hợp đồng bảo hiểm sẽ được thừa kế bởi Bên mua bảo hiểm mới được xác lập theo thứ tự ưu tiên như sau :

 • Người được bảo hiểm ; hoặc
 • Người giám hộ hợp pháp của Người được bảo hiểm ; hoặc
 • Người khác theo theo chỉ định bằng văn bản hợp pháp của ( những ) người thừa kế hợp pháp của Bên mua bảo hiểm .

Theo đó, người được xác lập nêu trên phải phân phối đủ tổng thể điều kiện kèm theo trở thành Bên mua bảo hiểm theo pháp luật của pháp lý và Hợp đồng bảo hiểm này
Bên mua bảo hiểm mới sẽ đảm nhiệm những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của Hợp đồng bảo hiểm sau khi được Dai-ichi Life Việt Nam chấp thuận đồng ý .

6.7    Giải quyết tranh chấp

Mọi tranh chấp tương quan đến Hợp đồng bảo hiểm này, nếu không xử lý được bằng thương lượng giữa những bên, thì một trong những bên có quyền đưa ra TANDTC tại Nước Ta nơi Dai-ichi Life Nước Ta hoặc Bên mua bảo hiểm có trụ sở hoặc nơi cư trú của Bên mua bảo hiểm để xử lý .

PHỤ LỤC 1: GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

( Phụ lục này là một phần của Quy tắc và Điều khoản sản phẩm )

 1. Dai-ichi Life Việt Nam: là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam, được Bộ Tài chính cấp phép thành lập và hoạt động.
 1. Bên mua bảo hiểm: là cá nhân từ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ hoặc tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.
 1. Người được bảo hiểm: là cá nhân được Dai-ichi Life Việt Nam chấp thuận bảo hiểm, đang sinh sống tại Việt Nam tại thời điểm nộp yêu cầu tham gia bảo hiểm, trong độ tuổi từ 30 ngày tuổi đến 65 tuổi tại Ngày hiệu lực hợp đồng. Tuổi tối đa khi kết thúc sản phẩm này là 100 tuổi.
 1. Người được song hành bảo vệ: là cá nhân từ 30 ngày tuổi đến 65 tuổi, đang sinh sống tại Việt Nam tại thời điểm được Bên mua bảo hiểm chỉ định để tham gia Quyền lợi Bảo hiểm Tử vong do Tai nạn với lựa chọn Song hành bảo vệ. Người được song hành bảo vệ phải có mối quan hệ bảo hiểm với Bên mua bảo hiểm và được Dai-ichi Life Việt Nam chấp thuận bảo vệ.
 1. Người thụ hưởng: là cá nhân hoặc tổ chức được Bên mua bảo hiểm chỉ định nhận quyền lợi bảo hiểm theo Quy tắc và Điều khoản sản phẩm này.
 1. Hợp đồng bảo hiểm: là thỏa thuận giữa Bên mua bảo hiểm và Dai-ichi Life Việt Nam trên cơ sở yêu cầu bảo hiểm của Bên mua bảo hiểm. Hợp đồng bảo hiểm bao gồm Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm; các thông tin và bằng chứng khác liên quan đến Người được bảo hiểm do Bên mua bảo hiểm và Người được bảo hiểm cung cấp; Chứng nhận bảo hiểm; các Quy tắc và Điều khoản sản phẩm bảo hiểm; tài liệu minh họa bán hàng và các điều khoản riêng hay các xác nhận sửa đổi bổ sung (nếu có). Hợp đồng bảo hiểm được thể hiện dưới dạng bằng Hợp đồng bảo hiểm giấy hoặc Hợp đồng bảo hiểm điện tử.
 1. Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm: là yêu cầu bảo hiểm Dai-ichi Life Việt Nam phát hành, trong đó thể hiện các nội dung đề nghị tham gia bảo hiểm và thông tin do người đề nghị tham gia bảo hiểm cung cấp để Dai-ichi Life Việt Nam đánh giá rủi ro, làm căn cứ chấp thuận bảo hiểm hoặc từ chối bảo hiểm. Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm là một phần không tách rời của Hợp đồng bảo hiểm.
 1. Chứng nhận bảo hiểm: là chấp thuận bảo hiểm của Dai-ichi Life Việt Nam thể hiện các thông tin chính của Hợp đồng bảo hiểm và là một phần không tách rời của Hợp đồng bảo hiểm.
 2. Số tiền bảo hiểm: là số tiền mà Bên mua bảo hiểm đã chọn, được Dai-ichi Life Việt Nam chấp thuận và làm căn cứ để chi trả các quyền lợi bảo hiểm
 3. Phí bảo hiểm cơ bản: là số tiền mà Bên mua bảo hiểm phải đóng đủ cho mỗi Năm phí bảo hiểm và được quy định trong Chứng nhận bảo hiểm hoặc các thỏa thuận khác (nếu có). Phí bảo hiểm cơ bản được xác định phụ thuộc vào Số tiền bảo hiểm, Thời hạn bảo hiểm, tuổi, giới tính của Người được bảo hiểm. Phí bảo hiểm cơ bản bao gồm Phí bảo hiểm cơ bản của sản phẩm chính và Phí bảo hiểm cơ bản của (các) sản phẩm bổ trợ ( nếu có).
 1. Phí bảo hiểm cơ bản định kỳ: là Phí bảo hiểm cơ bản phải đóng theo định kỳ đóng phí được quy định trong Chứng nhận bảo hiểm hoặc xác nhận sửa đổi, bổ sung (nếu có).
 2. Phí bảo hiểm đóng thêm: là khoản tiền được đóng thêm ngoài Phí bảo hiểm cơ bản tính đến hết

  Năm hợp đồng hiện hành.

 3. Tuổi: là tuổi tính theo ngày sinh nhật gần nhất vừa qua.
 4. Thời hạn bảo hiểm: là khoảng thời gian từ Ngày hiệu lực hợp đồng đến hết ngày liền kề trước

  Ngày đáo hạn hợp đồng.

 5. Ngày hiệu lực hợp đồng: là ngày Dai-ichi Life Việt Nam quyết định chấp thuận bảo hiểm và ngày này được ghi trong Chứng nhận bảo hiểm với điều kiện Bên mua bảo hiểm và Người được bảo hiểm vẫn còn sống hoặc vẫn đang hoạt động hợp pháp (nếu Bên mua bảo hiểm là tổ chức) vào thời điểm Dai-ichi Life Việt Nam cấp Chứng nhận bảo hiểm.
 6. Ngày đáo hạn hợp đồng: là ngày chấm hết Hợp đồng bảo hiểm và được bộc lộ trên Chứng nhận bảo hiểm hoặc xác nhận sửa đổi, bổ trợ ( nếu có ) .
 7. Ngày đến hạn nộp phí: là ngày đến hạn nộp phí bảo hiểm theo định kỳ nộp phí được ghi trên Chứng nhận bảo hiểm hoặc những thỏa thuận hợp tác bằng văn bản khác ( nếu có ) .
 8. Ngày kỷ niệm năm hợp đồng: là ngày kỷ niệm tương ứng hàng năm của Ngày hiệu lực thực thi hiện hành hợp đồng trong suốt Thời hạn bảo hiểm. Nếu năm không có ngày này thì ngày ở đầu cuối của tháng đó sẽ là Ngày kỷ niệm năm hợp đồng .
 9. Ngày kỷ niệm tháng hợp đồng: là ngày kỷ niệm tương ứng hàng tháng của Ngày hiệu lực thực thi hiện hành hợpđồng; trường hợp trong tháng không có ngày tương ứng, ngày cuối tháng sẽ là Ngày kỷ niệm tháng hợp đồng.
 10. Năm hợp đồng: là một năm dương lịch tính từ Ngày hiệu lực hiện hành hợp đồng hoặc từ Ngày kỷ niệm năm hợp đồng .
 11. Năm hợp đồng hiện hành: là Năm hợp đồng mà một sự kiện hoặc một thanh toán giao dịch bảo hiểm xảy ra theo Quy tắc và Điều khoản của Hợp đồng bảo hiểm này .
 12. Năm phí bảo hiểm: là năm mà Phí bảo hiểm cơ bản đã được đóng đủ .
 13. Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn: là trường hợp :
 14. Người được bảo hiểm bị mất trọn vẹn và không hề phục sinh được công dụng của :
 • Hai tay ; hoặc
 • Hai chân ; hoặc
 • Một tay và một chân ; hoặc
 • Hai mắt ; hoặc
 • Một tay và thị lực một mắt ; hoặc
 • Một chân và thị lực một mắt .

Trong trường hợp này, mất trọn vẹn và không hề hồi sinh được công dụng của : tay được tính từ cổ tay trở lên, chân được tính từ mắt cá chân trở lên, mắt được hiểu là mất hẳn mắt hoặc mù trọn vẹn .
Việc ghi nhận Người được bảo hiểm bị mất trọn vẹn ( những ) bộ phận khung hình ( tay, chân hoặc mắt ) hoàn toàn có thể được thực thi ngay sau khi sự kiện bảo hiểm xảy ra .
Việc ghi nhận Người được bảo hiểm bị liệt trọn vẹn và không hề phục sinh công dụng của ( những ) bộ phận khung hình phải được thực thi sau 180 ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm hoặc từ ngày bệnh lý được chẩn đoán xác lập .
Hoặc :

 1. Người được bảo hiểm bị thương tật từ 81 % trở lên theo xác nhận của cơ quan y tế / Hội đồng giám định Y khoa cấp tỉnh hoặc một tổ chức triển khai y tế hợp pháp ở quốc tế được Dai – ichi Life Nước Ta đồng ý chấp thuận và phải được thực thi không sớm hơn 180 ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm hoặc từ ngày bệnh lý được chẩn đoán xác lập .

Sự kiện Thương tật hàng loạt và vĩnh viễn sẽ được tính kể từ ngày cơ quan y tế / Hội đồng giám định Y khoa cấp tỉnh xác nhận thực trạng Thương tật hàng loạt và vĩnh viễn .

 1. Tai nạn: là một sự kiện hoặc một chuỗi sự kiện liên tục, khách quan, xảy ra với Người được bảo hiểm hoặc Người được song hành bảo vệ, do tác động của một lực, một vật bất ngờ từ bên ngoài, không chủ động và ngoài ý muốn lên cơ thể của người này. Sự kiện hoặc chuỗi sự kiện nêu trên phải xảy ra trong thời gian sản phẩm này có hiệu lực, gây ra Thương tật hoặc tử vong trong vòng 180 ngày tính từ ngày xảy ra sự kiện hoặc chuỗi sự kiện đó; và là nguyên nhân trực tiếp, duy nhất và không liên quan đến bất kỳ nguyên nhân nào khác bao gồm: đau ốm, bệnh tật, ngộ độc, nhiễm các loại vi rút/ vi khuẩn/ nấm/ ký sinh trùng, nhiễm trùng, biến chứng. Tai nạn phải xảy ra trong thời gian sản phẩm có hiệu lực.
 1. Tai nạn đặc biệt: là sự kiện bảo hiểm thỏa điều kiện Tai nạn, đồng thời xảy ra với Người được bảo hiểm hoặc Người được song hành bảo vệ khi người này
 • là hành khách có mua vé, đang đi trên những phương tiện đi lại công cộng ( đường đi bộ / đường thủy / đường hàng không ) theo lịch trình tiếp tục và trên những tuyến đường định sẵn, không gồm có xe ta-xi hay bất kể phương tiện đi lại thuê nào được sử dụng như phương tiện đi lại đi lại cá thể ; hoặc
 • đang ở trong thang máy công cộng ( không gồm có thang cuốn, không gồm có thang máy hoạt động giải trí trong hầm mỏ hay tại những khu công trình đang thiết kế xây dựng ) ; hoặc
 • do hậu quả trực tiếp của hỏa hoạn tại : nhà hát, rạp chiếu phim, hội trường, khách sạn, cơ sở giáo dục, cơ sở khám bệnh chữa bệnh, TT thể thao và TT thương mại .
 1. Tài khoản hợp đồng: là tài khoản mà số tiền được tích lũy từ các khoản phí bảo hiểm trừ đi Phí ban đầu, các Khoản khấu trừ hàng tháng, các loại phí khác có liên quan (nếu có) và cộng vào các khoản lãi hoặc thưởng khác (nếu có).
 1. Giá trị hoàn lại: là số tiền Bên mua bảo hiểm sẽ nhận được khi Hợp đồng bảo hiểm chấm dứt trước thời hạn. Giá trị hoàn lại bằng giá trị Tài khoản hợp đồng trừ đi Phí chấm dứt hợp đồng trước hạn và Khoản nợ (nếu có).
 1. Khoản nợ: là khoản tiền bao gồm các khoản tạm ứng từ Hợp đồng bảo hiểm, Phí tạm ứng chưa hoàn trả, các khoản phí đến hạn và các khoản khác mà Bên mua bảo hiểm nợ Dai-ichi Life Việt Nam theo quy định của Hợp đồng bảo hiểm này. Dai-ichi Life Việt Nam có quyền khấu trừ các khoản nợ này trước khi chi trả bất cứ quyền lợi bảo hiểm nào hoặc khi Bên mua bảo hiểm yêu cầu chấm dứt Hợp đồng bảo hiểm trước hạn.
 1. Quỹ Liên kết chung: là quỹ được hình thành từ nguồn phí bảo hiểm và các khoản phí đóng thêm của tất cả các Hợp đồng bảo hiểm sản phẩm bảo hiểm liên kết chung.

Dai-ichi Life Nước Ta sử dụng Quỹ link chung để góp vốn đầu tư với chủ trương góp vốn đầu tư thận trọng, tập trung chuyên sâu đa phần vào những gia tài góp vốn đầu tư có thu nhập không thay đổi như tiền gửi ngân hàng nhà nước, trái phiếu nhà nước, trái phiếu doanh nghiệp và những kênh góp vốn đầu tư bảo đảm an toàn khác. Thông tin về Quỹ link chung sẽ được update trên trang thông tin điện tử của Dai-ichi Life Nước Ta .

PHỤ LỤC 2: CÁC LOẠI PHÍ

( Phụ lục này là một phần của Quy tắc và Điều khoản sản phẩm )
Ngoại trừ Phí tạm ứng, Dai-ichi Life Nước Ta chỉ hoàn toàn có thể đổi khác những loại phí vận dụng dưới đây sau khi được Bộ Tài chính đồng ý chấp thuận. Thay đổi sẽ được thông tin với Bên mua bảo hiểm tối thiểu 03 tháng trước thời gian vận dụng .

 1. Phí ban đầu: là các khoản phí mà Dai-ichi Life Việt Nam được phép khấu trừ từ Phí bảo hiểm cơ bản và Phí bảo hiểm đóng thêm thu được tại mỗi lần đóng phí trước khi được phân bổ vào Tài khoản hợp đồng. Phí ban đầu được tính trên tỷ lệ phần trăm của Phí bảo hiểm cơ bản và Phí bảo hiểm đóng thêm theo bảng sau:
Năm phí bảo hiểm

Tỷ lệ % áp dụng đối với Phí
bảo hiểm cơ bản

Tỷ lệ % áp dụng đối với
Phí bảo hiểm đóng thêm

1 75 % 2 %
2 30 %
3 25 %
4 20 %
5 10 %
Kể từ năm thứ 6 trở đi 3 % 1 %

Khi có sự tăng lên của Phí bảo hiểm cơ bản do tăng Số tiền bảo hiểm của sản phẩm chính hoặc sản phẩm hỗ trợ hoặc tham gia thêm ( những ) sản phẩm hỗ trợ, phần Phí bảo hiểm cơ bản tăng thêm này sẽ được khấu trừ Phí khởi đầu trong 12 tháng tiên phong với tỷ lệ Phí khởi đầu của Năm hợp đồng thứ nhất. Sau đó phần phí tăng thêm này sẽ vận dụng tỷ lệ Phí khởi đầu theo Năm hợp đồng hiện hành của Hợp đồng bảo hiểm .

 1. Phí bảo hiểm rủi ro: là khoản phí được khấu trừ hàng tháng để đảm bảo chi trả các quyền lợi bảo hiểm rủi ro theo hợp đồng. Phí bảo hiểm rủi ro được tính dựa trên độ tuổi đạt được, giới tính, tình trạng sức khỏe và nghề nghiệp của Người được bảo hiểm, và tương ứng với Số tiền bảo hiểm và lựa chọn Quyền lợi Bảo hiểm cơ bản hoặc Quyền lợi bảo hiểm nâng cao.

Tỷ lệ Phí bảo hiểm rủi ro đáng tiếc hoàn toàn có thể được biến hóa. Nếu Bên mua bảo hiểm không đồng ý chấp thuận với việc đổi khác tỷ lệ Phí bảo hiểm rủi ro đáng tiếc, Bên mua bảo hiểm có quyền nhu yếu chấm hết Hợp đồng bảo hiểm trước thời hạn để nhận lại Giá trị hoàn trả tại thời gian chấm hết Hợp đồng bảo hiểm .

 1. Phí quản lý hợp đồng: là khoản phí để bù đắp chi phí liên quan đến việc duy trì Hợp đồng bảo hiểm và cung cấp thông tin liên quan đến Hợp đồng bảo hiểm cho Bên mua bảo hiểm. Phí quản lý hợp đồng sẽ được khấu trừ từ giá trị Tài khoản hợp đồng vào Ngày kỷ niệm tháng hợp đồng từ thời điểm hợp đồng đang còn hiệu lực và cho đến Ngày đáo hạn hợp đồng.

Phí quản trị hợp đồng mỗi tháng được xác lập như sau :

Năm dương lịch
tại thời điểm khấu
trừ

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Từ năm
2028
trở đi

Phí quản lý hợp
đồng (nghìn
đồng/tháng)

36,5 39,4 42,5 45,9 49,5 53,4 57,6 60,0
 1. Phí chấm dứt hợp đồng trước thời hạn: là khoản phí Bên mua bảo hiểm phải chịu khi yêu cầu chấm dứt hợp đồng trước thời hạn. Phí chấm dứt hợp đồng trước thời hạn tùy thuộc vào Năm hợp đồng và là tỷ lệ phần trăm trên giá trị trung bình của Phí bảo hiểm cơ bản quy năm của 12

  tháng liền kề trước đó. Phí chấm dứt hợp đồng trước thời hạn được áp dụng như sau:

Năm hợp đồng

Từ năm
thứ 1 đến
3

Từ năm
thứ 4 đến
6

7 8 9

Từ năm
thứ 10 trở
đi

Tỷ lệ phí 90 % 75 % 60 % 40 % 20 % 0 %
 1. Phí rú

  t một phần giá trị Tài khoản hợp đồng:

  là khoản phí Bên mua bảo hiểm phải chịu khi yêu cầu rút tiền từ giá trị Tài khoản hợp đồng, được xác định theo công thức sau:

an tam song hanh 01

 1. Phí tạm ứng: là số tiền phát sinh từ số tiền tạm ứng từ Giá trị hoàn lại. Phí tạm ứng được tính dựa trên số tiền tạm ứng tích lũy với mức lãi suất được Dai-ichi Life Việt Nam quy định tại từng thời điểm. Mức lãi suất này sẽ được cập nhật trên trang thông tin điện tử của Dai-ichi Life Việt Nam.
 1. Phí quản lý quỹ: tối đa là 2%/năm tính trên giá trị Tài khoản hợp đồng để chi trả cho các hoạt động đầu tư và quản lý Quỹ liên kết chung. Dai-ichi Life Việt Nam khấu trừ Phí quản lý quỹ này trước khi công bố lãi suất đầu tư áp dụng cho các Hợp đồng sản phẩm bảo hiểm Liên kết chung.

Source: https://thevesta.vn
Category: Sản Phẩm