Bản đồ huyện Ea Súp & Thông tin quy hoạch 2022

Bản đồ Ea Súp hay bản đồ hành chính các xã tại huyện Ea Súp, giúp bạn tra cứu thông tin về vị trí tiếp giáp, ranh giới, địa hình của huyện Ea Súp nhanh chóng. 

Chúng tôi BanDoVietNam.com.vn tổng hợp thông tin bản đồ quy hoạch huyện Ea Súp từ nguồn Internet uy tín, được cập nhật mới năm 2022.

Vị trí địa lý và đơn vị hành chính huyện Ea Súp

+ Vị trí: Ea Súp (còn được viết là Ea Soup) nằm ở phía tây bắc tỉnh Đắk Lắk, bao quanh huyện Ea Súp là Phía đông giáp các huyện Ea H’leo và Cư M’gar; Phía tây giáp Campuchia; Phía nam giáp huyện Buôn Đôn; Phía bắc giáp các huyện Chư Prông và Chư Pưh thuộc tỉnh Gia Lai.

+ Diện tích và dân số: Tổng diện tích đất là 1.765,43 km2, dân số khoảng 67.120 người (năm 2019), mật độ dân số 37 người/km2.

+ Đơn vị hành chính: Tính đến thời điểm năm 2022, Buôn Đôn là Huyện có 10 đơn vị hành chính, gồm thị trấn Ea Súp (huyện lỵ) và 9 xã: Cư Kbang, Cư M’Lan, Ea Bung, Ea Lê, Ea Rốk, Ia Jlơi, Ia Lốp, Ia Rvê, Ya Tờ Mốt.

Bản đồ hành chính huyện Ea Súp khổ lớn

Quá trình hình thành và phát triển huyện Ea Súp

Trước năm 1975 huyện thuộc quận Buôn Hồ, sau năm 1975 mang tên huyện Krông Búk.

Ngày 30/8/1977, huyện Krông Búk tách ra thành hai huyện Ea Súp và Krông Búk. Huyện Ea Súp khi đó gồm 08 xã : Cư Suê, Cuôr Đăng, Ea H’đinh, Ea Pốk, Ea Súp, Ea Tul, Krông Na, Quảng Phú .

Ngày 03/4/1980, thành lập hai xã mới, lấy tên là xã Ea Tar và xã Cư M’gar.

Ngày 17/01/1984, chia tách xã Ea Súp thành 3 xã, lấy tên là xã Ea Lê, xã Ea Bung, xã Ea Súp. Từ đó, huyện Ea Súp có 12 xã: Cư M’gar, Cư Suê, Cuôr Đăng, Ea Bung, Ea H’đinh, Ea Lê, Ea Pốk, Ea Súp, Ea Tar, Ea Tul, Krông Na, Quảng Phú.

Ngày 23/1/1984, theo Nghị định số 15-HĐBT (nay là Chính phủ) chia huyện Ea Súp thành 2 huyện: Ea Súp và Cư M’gar. Huyện Ea Súp còn lại 4 xã: Ea Bung, Ea Lê, Ea Súp, Krông Na.

Năm 1990, chia xã Ea Lê thành 2 xã lấy tên là xã Ea Lê và xã Ea Rốk.

Năm 1993, thành lập 2 xã Ea Huar và Ea Wer trên cơ sở một phần diện tích và dân số của xã Krông Na.

Ngày 21/1/1995, chuyển 3 xã: Cuôr Knia, Ea Bar, Ea Nuôl thuộc thành phố Buôn Ma Thuột về huyện Ea Súp quản lý. Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, huyện Ea Súp có 10 xã: Cuôr Knia, Ea Bar, Ea Bung, Ea Huar, Ea Lê, Ea Nuôl, Ea Rốk, Ea Súp, Ea Wer, Krông Na..

Ngày 7/10/1995

  • Chia xã Ea Bung thành hai xã Ea Bung và Ya Tờ Mốt
  • Tách 6 xã: Cuôr Knia, Ea Bar, Ea Huar, Ea Nuôl, Ea Wer, Krông Na để thành lập huyện Buôn Đôn.

Huyện Ea Súp còn lại 5 xã : Ea Bung, Ea Lê, Ea Rốk, Ea Súp, Ea Wer, Ya Tờ Mốt .

Ngày 24/3/1998

  • Thành lập xã Cư Kbang trên cơ sở 8.060 ha diện tích tự nhiên và 2.435 nhân khẩu của xã Ea Lê
  • Chia xã Ea Súp thành hai đơn vị hành chính là thị trấn Ea Súp và xã Cư M’Lan
  • Thành lập xã Ia Lốp trên cơ sở 46.573 ha diện tích tự nhiên và 2.256 nhân khẩu của xã Ea Rốk.

Ngày 16/5/2006

  • Thành lập xã Ia Jlơi trên cơ sở 27.320 ha diện tích tự nhiên và 5.789 nhân khẩu của xã Ia Lốp
  • Thành lập xã Ia Rvê trên cơ sở 11.316 ha diện tích tự nhiên và 1.082 nhân khẩu của xã Ea Bung, 11.398 ha diện tích tự nhiên và 2.201 nhân khẩu của xã Ya Tờ Mốt.

Huyện Ea Súp có 1 thị xã và 9 xã như lúc bấy giờ .

Source: https://thevesta.vn
Category: Bản Đồ